Facebook

Najít <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu najít <koho n. co>.

Význam: Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

vypátrat <co>

Vypátrat znamená najít nebo objevit něco, co se dříve neznalo.

zjistit

Zjistit znamená získat informace nebo znalosti skrze výzkum, pozorování nebo dotazování.

nalézt

Nalézt: objevit, zjistit, identifikovat nebo najít (i v přeneseném smyslu).

najít

Najít znamená nalézt nebo objevit něco, co bylo předtím ztraceno nebo skryto.

vypátrat

Vypátrat znamená najít, objevit nebo zjistit informace, detaily nebo osobu.

zastihnout <koho>

Zastihnout někoho znamená narazit či potkat ho náhodou, když se právě nachází na určitém místě.

navštívit

Navštívit: fyzicky se dostavit na místo/událost/osobu, aby se setkal/a.

Podobná synonyma

zadávit <koho>

Zadávit znamená dát rozkaz či pokyn, aby učinil/a určitou věc.

vychvalovat <koho n. co>

Vychvalovat znamená hodnotit něco nebo někoho pozitivně, oslavovat a chválit.

napodobovat <koho n. co>

Napodobovat znamená imitovat chování nebo vyjadřování někoho nebo něčeho.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená vzbudit někoho k činnosti, obyčejně k akci nebo k aktivitě.

vyčlenit <koho n. co>

Vyčlenit znamená oddělit část nebo člověka od celku a zvlášť ho identifikovat.

pověřovat <koho>

Pověřovat znamená dát někomu právo nebo zodpovědnost za něco.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

ukolébávat <koho>

Ukolébávat znamená uspávat, uklidňovat a uvolňovat například dítě, aby usnulo.

polepšit <koho n. co>

Zlepšit vzhled, postavení nebo jiný stav člověka nebo věci.

spalovat <koho n. co>

Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

obelhat <koho>

Obelhat znamená podvádět nebo oklamat člověka tím, že mu lžeme nebo ho obelstíme.

přistihnout <koho při čem>

Přistihnout znamená objevit nebo zjistit, že někdo dělá něco, co by neměl.

podřezat <koho>

Podřezat je fyzické usmrcení osoby, prováděné naříznutím krku.

štvát <koho>

Štvát znamená šikanovačně, urážlivě nebo vyhrožujícím způsobem napadat, kritizovat nebo provokovat kohokoli.

vyplašit <koho>

Vyplašit: vyvolat strach, hrůzu, přimět k úprku.

dotírat <na koho>

Dotírat je trvalé a obtěžující připomínání, přesvědčování nebo vyžadování něčeho od někoho.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do práce s formální pracovní smlouvou.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená násilím odstranit nebo zničit, obvykle se to používá k popisu vyhladit nějakou osobu nebo skupinu lidí.

rýpat <do koho>

Rýpat se znamená kriticky komentovat a případně pomlouvat někoho nebo něco.

zneužít <koho n. co>

Zneužít znamená použít někoho nebo něco k vlastnímu prospěchu bez souhlasu druhé strany.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená pomáhat někomu v těžké situaci, povzbuzovat, uklidňovat a podporovat ho.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky napadnout osobu nebo skupinu.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, například pomocí fyzické síly nebo slovního napadání.

vyobrazit <koho n. co>

Vyobrazit: vyjádřit nějakou myšlenku/ideu/pocit pomocí obrazu/kresby/fotografie.