Facebook

Vynahradit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vynahradit.

Význam: Nahradit něco jiným, aby se zmírnil či odstranil nějaký škodlivý účinek.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

odsloužit se

Ukončit činnost, práci nebo službu, zbavit se závazku nebo povinnosti.

odplatit <co komu>

Odplatit: vykonat stejný čin jako druhému, aby se vyrovnala skládka nebo ztráta.

nahradit <co>

Vyměnit za něco jiného.

odplatit <komu čím>

Vrátit stejnou platnost; provést stejnou činnost; protože někomu něco uděláno.

odvděčit se

Odvděčit se znamená splatit dluh nebo poděkovat za něco, co nám bylo poskytnuto.

odměnit se

Ocenit se, za odvedenou práci, obdržet nějakou formu osobní satisfakce a uznání.

Podobná synonyma

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

půjčit <komu> (kolo)

Poskytnout někomu kolo na dobu určitou, aby ho mohl používat.

způsobit újmu <komu>

Uškodit někomu; způsobit mu škodu, újmu či strádat.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

odpovědět <komu> rázně

Jednoznačně a důrazně odpovědět na dotaz konkrétní osoby.

oddaný <komu>

Oddaný je člověk, který je věrný, věnuje se plně a snaží se prospívat druhému.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je vyjádření odpuštění jeho chyb nebo ublížení, které vám způsobil. Znamená to, že se rozhodnete uznat a přijmout dřívější činy, aniž byste si přáli odvetu.

vzkazovat <co komu>

Vzkazovat je posílat komukoliv zprávu, například pomocí telefonu nebo internetu.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět danou osobu a porušit věrnostní slib.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout někomu energii, například nabitím baterie.

vysázet <komu> (na zadek)

Plácnout/uhodit někoho.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

zošklivit se <co komu>

Udělat si nevzhledný vzhled; vyvolat špatný dojem.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

uložit <co komu>

Uložit: Dodat (něco) na vyžádání, přidělit (něčemu) trvalou pozici nebo místo.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc nebo odpovědnost nad něčím.

posmívat se <komu>

Posmívat se (někomu) znamená vyjadřovat nespokojenost, ironii nebo pobavení nad něčím, co dotyčný udělal nebo řekl.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

naletět <komu>

Naletět někomu je udělat krok, který nemá logické vyústění nebo důvod a který může být zneužit.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

znemožnit <co komu>

Znemožnit je způsobit, že je komu či čemu zabráněno v provedení činnosti.