Facebook

Odsloužit se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu odsloužit se.

Význam: Ukončit činnost, práci nebo službu, zbavit se závazku nebo povinnosti.

odvděčit se

Vrátit někomu jeho příspěvek; jako dík, úctu nebo poděkování.

odplatit se

Odpálit se: vracet stejným způsobem, jak bylo původně dáno, nebo se vyvážit stejnou hodnotou.

odměnit se

Odměnit se znamená ocenit se za dosažený úspěch a užít si ho.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

odplatit <co komu>

Odplatit: vykonat stejný čin jako druhému, aby se vyrovnala skládka nebo ztráta.

vynahradit

Nahradit něco jiným, aby se zmírnil či odstranil nějaký škodlivý účinek.

Podobná synonyma

dát výplatu <komu>

Poskytnout někomu peněžní odměnu za práci, kterou odvedli.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

nabít <komu>

Nabít znamená dát někomu energii, sílu nebo podporu.

vyhotovit <komu> (pas)

Vyhotovit pas pro někoho = vyřídit pas pro osobu.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

zavítat <ke komu>

Zavítat je projev zájmu o návštěvu. Znamená to přijít do místa, kde se daná osoba nachází.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

stačit <komu v čem>

Stačit znamená být dostatečným pro něčí potřeby, požadavky nebo očekávání.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

objasnit <co komu>

Vysvětlit (co komu) jasně, srozumitelně a podrobně.

lát <komu>

Lát se používá jako výraz pro dělení, zužování nebo štěpení něčeho na menší části.

žehnat <komu>

Žehnat znamená projevit někomu přání dobrého zdraví, úspěchu a štěstí.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená vynaložit úsilí pro zlepšení situace druhého člověka.

plést se <komu do čeho>

Plést se znamená vměšovat se do něčí práce, zasahovat nezvaně do čehokoliv, co nás nezajímá.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

vynahradit <co>

Nahradit něco jiným, čím se má učinit náhrada čeho.

vyrovnat se <komu>

Vyrovnat se s někým znamená najít způsob, jak se smířit s jeho činy nebo postojem.

rozmluvit <co komu>

Mluvit s někým o něčem, aby se našly řešení nebo dohoda.

mít za zlé <co komu>

Mít za zlé znamená vyjadřovat nespokojenost nebo naštvání někomu za jeho čin, slovo nebo jednání.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

poslat <co komu>

Poslat: předat (něco) komu; předat (něco) z jednoho místa na druhé.

namlátit <komu> (hubu)

Namlátit hubu: fyzicky člověka napadnout, případně mu ublížit.

sugerovat <co komu>

Sugerovat znamená naznačovat něčemu, co je vhodné nebo žádoucí.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

vyjevit <co komu>

Vyjevit znamená ukázat, projevit nebo odhalit to osobě .

znesnadnit <co komu>

Znesnadnit: ztížit situaci nebo proces komu.

poskytnout <komu> výhodu

Dát něco, co mu přinese výhodu nebo užitek.

odměnit

Odměnit znamená přiznat někomu nebo něčemu zaslouženou pochvalu nebo ocenění.