Facebook

Vydání - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vydání.

Význam: Vydání je akce nebo proces, při kterém se něco dává do oběhu nebo se o něm zveřejňují informace. Může se jednat o novou knihu, film nebo software.

výdaj

Výdaj je finanční odchylka mezi náklady a příjmy, vyjádřená ve formě peněžního obnosu.

náklad

Náklad je fyzické nebo finanční zatížení, které je třeba při užívání nebo výrobě něčeho zaplatit.

publikace

Publikace je vydané dílo nebo dokument; často kniha nebo článek, který je určen k šíření mezi veřejností.

vydání

Vydání je vydávání nebo publikování něčeho, jako knihy, časopisu, hudby, softwaru nebo jiných produktů.

vytištění

Vytištění je proces zobrazení digitálního dokumentu na papíře pomocí tiskárny.

vydávání

Vydávání je proces získávání nebo poskytování informací, zboží nebo služeb. Může to být vydávání knih, novin, produktů nebo služeb. Mohou být také zveřejněny informace, jako jsou výsledky výzkumu, zpr

přijímámí

Význam slova je akceptovat nebo přijmout něčí názor, myšlenku, čin, návrh nebo požadavek.

příjem

ce Příjemce je osoba, která je oprávněna přijímat peníze, materiální dary, zboží nebo služby, které jí byly nabídnuty jinou osobou nebo organizací.

výdejna

Výdejna je místo, kde jsou vydávány zboží nebo služby. Výdejna může být fyzická prodejna nebo virtuální, jako je internetové obchodování. Může být také služba, jako je například výdej potravin nebo lé

Podobná synonyma

potvrdit příjem

Potvrdit příjem znamená potvrdit, že bylo obdrženo a přijato.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

nejnovější (vydání)

Nejnovější se vztahuje k nejmodernějšímu vydání, produktu nebo informací.

nové vydání

Nové vydání: nově vydaná verze knihy, článku nebo jiného materiálu, který je obvykle aktualizován nebo změněn.

připravovat text (k vydání)

Příprava textu k vydání: sestavování a úprava textu do požadované podoby pro tisk, publikování nebo distribuci.

vyložit (náklad)

Vyložit náklad znamená přenést ho z jednoho místa na druhé a rozmístit jej podle potřeby.

přemístit (náklad)

Přemístit náklad znamená přesunout ho na jiné místo.

překotit (náklad)

Překotit náklad znamená rychle ho převézt z jednoho místa na druhé.

doplnit (náklad)

Doplnit znamená doplnit něco, co chybí nebo je potřeba doplnit, aby se dokončil úkol nebo aby byly splněny náklady.

náklad (finanční)

Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

publikace (nevelká)

Publikace je veřejně dostupné vydání knihy, článku či jiného materiálu.

omezený (příjem)

Omezený příjem znamená mít omezenou finanční příležitost nebo schopnost získat peníze.

čistý příjem

Čistý příjem je částka výdělku po odečtení všech daní, odvodů a odpočtů.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

složit (náklad)

Složit znamená nést těžkou újmu, obtíž nebo náklady, které jsou vyžadovány.

umisťovat (náklad)

Umístění nákladu je proces přesunu zboží z jednoho místa na druhé.

rozprodat (náklad)

Prodat veškerý náklad, co nejrychleji a nejlevněji.

vysypávat (náklad)

Vysypávat znamená rychle a úplně vyprazdňovat náklad z nějakého vozidla či nádoby.

příjem peněz

Příjem peněz je název pro příjem finančních prostředků od určitého zdroje.

přidávat (náklad)

Přidávání nákladu znamená přidávat nebo doplnit něco, co je potřeba.

její vydávání

Vydávání je proces nebo činnost vydávání nebo předávání informací, zboží, finančních prostředků nebo jiných věcí.

přemisťovat (náklad)

Přemisťovat znamená přenášet, přesouvat nebo převážet zboží nebo náklad z místa na místo.

vydávání (peněz)

Vydávání peněz je proces, při kterém jsou peníze poskytovány z nějakého zdroje, obvykle z obchodních účtů či institucí.