Facebook

Výdejna - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu výdejna.

Význam: Výdejna je místo, kde jsou vydávány zboží nebo služby. Výdejna může být fyzická prodejna nebo virtuální, jako je internetové obchodování. Může být také služba, jako je například výdej potravin nebo lé

vydávání

Vydávání je proces získávání nebo poskytování informací, zboží nebo služeb. Může to být vydávání knih, novin, produktů nebo služeb. Mohou být také zveřejněny informace, jako jsou výsledky výzkumu, zpr

vydání

Vydání je akce nebo proces, při kterém se něco dává do oběhu nebo se o něm zveřejňují informace. Může se jednat o novou knihu, film nebo software.

přijímámí

Význam slova je akceptovat nebo přijmout něčí názor, myšlenku, čin, návrh nebo požadavek.

příjem

ce Příjemce je osoba, která je oprávněna přijímat peníze, materiální dary, zboží nebo služby, které jí byly nabídnuty jinou osobou nebo organizací.

Podobná synonyma

čistý příjem

Čistý příjem je částka výdělku po odečtení všech daní, odvodů a odpočtů.

vydávání (peněz)

Vydávání peněz je proces, při kterém jsou peníze poskytovány z nějakého zdroje, obvykle z obchodních účtů či institucí.

omezený (příjem)

Omezený příjem znamená mít omezenou finanční příležitost nebo schopnost získat peníze.

nejnovější (vydání)

Nejnovější se vztahuje k nejmodernějšímu vydání, produktu nebo informací.

připravovat text (k vydání)

Příprava textu k vydání: sestavování a úprava textu do požadované podoby pro tisk, publikování nebo distribuci.

příjem (pravidelný)

Příjem je periodický přísun finančních prostředků nebo jiných hodnot.

její vydávání

Vydávání je proces nebo činnost vydávání nebo předávání informací, zboží, finančních prostředků nebo jiných věcí.

potvrdit příjem

Potvrdit příjem znamená potvrdit, že bylo obdrženo a přijato.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

nové vydání

Nové vydání: nově vydaná verze knihy, článku nebo jiného materiálu, který je obvykle aktualizován nebo změněn.

příjem peněz

Příjem peněz je název pro příjem finančních prostředků od určitého zdroje.