Facebook

Příjem - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu příjem.

Význam: ce Příjemce je osoba, která je oprávněna přijímat peníze, materiální dary, zboží nebo služby, které jí byly nabídnuty jinou osobou nebo organizací.

přijímání

Přijímání je proces akceptování, schválení nebo uznání něčeho.

zachycování

Zachycování je proces zaznamenávání informací do paměti nebo do jiného média.

výnos

Výnos je částka získaná z investic, například z prodeje akcií nebo z úroků z úvěru.

výtěžek

Výtěžek je finanční částka získaná výkonem jakékoliv činnosti nebo obchodu.

zisk

Zisk je úspěšné výsledky činnosti, ke kterému dochází, pokud výdaje jsou nižší než získané příjmy.

požitek

Příjemný pocit, který vyvolává potěšení, radost, uvolnění nebo uspokojení.

plat

Plat je finanční částka, kterou zaměstnanec obdrží za vykonanou práci.

mzda

Mzda je finanční odměna za práci, kterou obdrží zaměstnanec od svého zaměstnavatele.

vydávání

Vydávání je proces získávání nebo poskytování informací, zboží nebo služeb. Může to být vydávání knih, novin, produktů nebo služeb. Mohou být také zveřejněny informace, jako jsou výsledky výzkumu, zpr

vydání

Vydání je akce nebo proces, při kterém se něco dává do oběhu nebo se o něm zveřejňují informace. Může se jednat o novou knihu, film nebo software.

přijímámí

Význam slova je akceptovat nebo přijmout něčí názor, myšlenku, čin, návrh nebo požadavek.

výdejna

Výdejna je místo, kde jsou vydávány zboží nebo služby. Výdejna může být fyzická prodejna nebo virtuální, jako je internetové obchodování. Může být také služba, jako je například výdej potravin nebo lé

Podobná synonyma

přinášet zisk

Přinášet zisk znamená přivádět peníze, získávat výdělky a zajišťovat užitečnost.

připravovat text (k vydání)

Příprava textu k vydání: sestavování a úprava textu do požadované podoby pro tisk, publikování nebo distribuci.

plát^5

Plát je tenká, rovná, kovová nebo plastová deska, která se obvykle používá k výrobě součástí, nástrojů nebo jiných předmětů.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

požitek (smyslový)

Příjemný pocit tělesného i duševního uspokojení z prožité zážitky.

podělit se (o zisk)

Podělit se o zisk znamená, že se část získaných finančních prostředků, nebo jiných druhů majetku, rozdělí mezi více osob.

plát^1

Plát je plochý kus materiálu nebo kovu, často válcovitého tvaru, používaný pro různé účely.

uniklý (zisk)

Uniklý zisk je výdělek který mohl být vygenerován, ale nebyl. Může být ztracen kvůli chybě, nákladům nebo jiným okolnostem.

nové vydání

Nové vydání: nově vydaná verze knihy, článku nebo jiného materiálu, který je obvykle aktualizován nebo změněn.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

vydávání (peněz)

Vydávání peněz je proces, při kterém jsou peníze poskytovány z nějakého zdroje, obvykle z obchodních účtů či institucí.

veliký (plat)

Veliký znamená mohutný, masivní, významný, hodnotný nebo důležitý.

mít zisk

Získat výhody, výdělek nebo úspěch ze svého úsilí.

zvýšit (plat)

Zvýšit plat znamená přidat částku peněz k stávajícímu platu.

dávat (výnos)

Dávat (výnos) znamená poskytnout nebo předat něco jako dar nebo odměnu.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

snížit se (zisk)

Snížit se znamená omezit zisk anebo ztratit část peněz.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

přinést zisk

Získat prospěch nebo užitek z něčeho.

dostačovat (plat)

Dostačovat znamená vyhovovat, být dostatečným a pokrýt potřebu nebo očekávání; ve finančním smyslu to znamená být dostatečným na zaplacení požadované částky.

výtěžek (lovu)

Výtěžek je celkové množství úlovků získaných při lovu.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

plynout (zisk)

Plynout znamená obdržet profit, užitek nebo zisk.

snížit <komu> (plat)

Snížit (plat) znamená odečíst část peněz z platu, který daná osoba obdrží.

její vydávání

Vydávání je proces nebo činnost vydávání nebo předávání informací, zboží, finančních prostředků nebo jiných věcí.

skrovný (zisk)

Skrovný (zisk) znamená malý, omezený a nejistý.

nejnovější (vydání)

Nejnovější se vztahuje k nejmodernějšímu vydání, produktu nebo informací.