Facebook

Výborný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu výborný.

Význam: Výborný je výraz pro velmi dobrý nebo skvělý výkon, jednání nebo vlastnost.

dobrý

Dobrý je pozitivní adjektivum, které se vztahuje k něčemu, co je kvalitní, komfortní, správné, šťastné nebo užitečné.

výborný

Výborný znamená skvělý, úžasný, perfektní, nadprůměrný, vynikající.

znamenitý

Znamenitý je výraz označující něco mimořádné, výjimečné, neobyčejné, vynikající.

prvotřídní

Nejvyšší kvalita, nejlepší standard, nejvyšší úroveň.

skvělý

Skvělý znamená úžasný, neuvěřitelný, báječný, vynikající, znamenitý, neobyčejný a nadšený.

primovní

Primovní je představení, které se obvykle koná jako první část události, jako je divadelní představení nebo premiéra filmu.

primový

Primový je pojem používaný pro označení úplně prvního, nejranějšího, nejdůležitějšího nebo nejoriginálnějšího.

výtečný

Výtečný = velmi dobrý, skvělý, vynikající, úžasný.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

špatný

Špatný znamená neúspěšný, nedokonalý, nevhodný nebo neuspokojivý.

blbý

Blbý je informální slovo označující někoho, kdo je nepoučitelný nebo nezkušený.

Podobná synonyma

velmi

Velmi je přídavné jméno, které znamená "mimořádně" nebo "extrémně". Používá se k vyjádření silných, intenzivních emocí, myšlenek nebo činů.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

vyhovovat (velmi)

Plnit požadavky, splňovat očekávání; být úspěšný nebo schopný čelit těžké situaci.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi citlivý

Velmi citlivý znamená citlivý na emoce, myšlenky a potřeby druhých lidí, schopný vnímat detail a rychle reagovat.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.