Facebook

Výborný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu výborný.

Význam: Výborný je výraz pro velmi dobrý nebo skvělý výkon, jednání nebo vlastnost.

dobrý

Dobrý je pozitivní adjektivum, které se vztahuje k něčemu, co je kvalitní, komfortní, správné, šťastné nebo užitečné.

výborný

Výborný znamená skvělý, úžasný, perfektní, nadprůměrný, vynikající.

znamenitý

Znamenitý je výraz označující něco mimořádné, výjimečné, neobyčejné, vynikající.

prvotřídní

Nejvyšší kvalita, nejlepší standard, nejvyšší úroveň.

skvělý

Skvělý znamená úžasný, neuvěřitelný, báječný, vynikající, znamenitý, neobyčejný a nadšený.

primovní

Primovní je představení, které se obvykle koná jako první část události, jako je divadelní představení nebo premiéra filmu.

primový

Primový je pojem používaný pro označení úplně prvního, nejranějšího, nejdůležitějšího nebo nejoriginálnějšího.

výtečný

Výtečný = velmi dobrý, skvělý, vynikající, úžasný.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

špatný

Špatný znamená neúspěšný, nedokonalý, nevhodný nebo neuspokojivý.

blbý

Blbý je informální slovo označující někoho, kdo je nepoučitelný nebo nezkušený.

Podobná synonyma

velmi

Velmi je adverb znamenající "velmi, hodně, nesmírně". Používá se k určení míry intenzity či množství.

velmi dlouho

Velmi dlouho: dlouhá doba, obvykle delší než obvyklé, mnohem delší než běžná doba trvání.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

velmi veliký (dav)

Velmi veliký se obvykle používá k popisu velkého množství lidí, věcí nebo událostí.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

skvělý (kousek)

Skvělý je něco, co je velmi dobré, úžasné a vynikající. Je to doslova něco vyjímečného a neobvyklého.

velmi vysoký (číslo)

Velmi vysoký = mnohem vyšší než běžné číslo, mnohem vyšší než průměr.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

velmi drobný

Velmi drobný: velmi malý, zanedbatelný; nepatrný; zanedbatelný; mikroskopický; minimální.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

velmi málo

Velmi málo znamená velmi malé množství nebo velmi malé procento.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

velmi uctivý

Velmi uctivý znamená ohleduplný, úctuplný, zdvořilý, vysoce ctěný, respektovaný.

velmi chladný

Velmi chladný = velmi nízká teplota, mrazivý.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

velmi malý

Velmi malý znamená minimální, miniaturní nebo mikroskopický.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.