Facebook

Vnitřní - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vnitřní.

Význam: Vnitřní: vnitřní, odkazuje se na to, co je uvnitř, je to to, co je uvnitř, to, co je skryté, neviditelné.

domácí

Domácí označuje to, co je součástí domova, jako např. práce, odpočinek, činnosti, lidi, zvířata nebo věci.

externí

Externí odkazuje na věci, které jsou mimo systém, není to součástí vnitřního prostředí.

podstatný

Podstatné jsou zásadní složky, které tvoří základní charakteristiku čehokoliv.

základní

Základní je nejzákladnější, nejdůležitější část něčeho; je to základ, na kterém může být postaveno cokoli.

interní

Interní: uvnitř organizace nebo systému, týkající se vnitřního fungování nebo činnosti.

osobní

Osobní znamená související s konkrétní osobou, soukromou, individuální nebo osobitou.

vniterný

Vnitřní je odvozeno od latinského slova pro "uvnitř" a označuje věci, které jsou uvnitř něčeho, například myšlenky, emoce nebo síly.

niterný

Niterný je odvozeno od slova nitro, což znamená vnitřní. Označuje intenzivní, hluboké a citlivé prožívání a projevování emocí a myšlenek.

duševní

Duševní znamená související s duší, tělesné i psychické pohodlí, schopnosti, emoce a myšlení.

vnější

Vnější se odkazuje na to, co je voně nebo venku, ve srovnání s tím, co je uvnitř.

Podobná synonyma

pohoda (duševní)

Pohoda je stav duševního klidu a spokojenosti, který může přinést štěstí a harmonii.

podstatný (omyl)

Podstatné je to, co je zásadní nebo významné; je to základní část, princip nebo myšlenka.

duševní zaostalec

Duševní zaostalec je osoba s mentálním postižením, která má omezené schopnosti a poruchy chování.

očista (duševní)

Očista je proces očištění duše od negativních myšlenek a emocí, aby člověk mohl dosáhnout psychického a duševního uzdravení.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

prostředky (základní)

Prostředky jsou zdroje nebo metody použité k dosažení cíle nebo k uskutečnění úkolu.

kuchyně (domácí)

Kuchyně je místo v domácnosti, kde se vaří jídlo a připravuje jídlo pro rodinu a přátele.

základní myšlenka

Základní myšlenka je hlavní ideou nebo konceptem, který je na základě dalších myšlenek rozpracován.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

pojem (základní)

Pojem je slovo nebo fráze, které označuje konkrétní věc, koncept, proces nebo kombinaci všech těchto věcí.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

samice (kočky domácí)

Samice kočky domácí je zvíře, které má ženské pohlaví a je schopné mít potomky.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

neklid (duševní)

Neklid je stav duševního napětí a úzkosti, který je doprovázen nepokojem a podrážděností.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

domácí hospodáříček

Domácí hospodáříček je společné obecné označení pro domácnost, kde se hospodaří s omezenými prostředky.

nemoc (duševní)

Nemoc (duševní) je porucha nebo stav, který ovlivňuje psychiku a emoce, může být způsobený vnitřními nebo vnějšími faktory.

duševní (síla)

Duševní síla je schopnost člověka aplikovat myšlení, emoce a chování k dosažení pozitivních výsledků ve svém životě.

újma (duševní)

Újma je tělesná či duševní újma; je to druh utrpení, které může být fyzické, psychické nebo materiální.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.