Facebook

Vnitřní - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vnitřní.

Význam: Vnitřní: vnitřní, odkazuje se na to, co je uvnitř, je to to, co je uvnitř, to, co je skryté, neviditelné.

domácí

Domácí označuje to, co je součástí domova, jako např. práce, odpočinek, činnosti, lidi, zvířata nebo věci.

externí

Externí odkazuje na věci, které jsou mimo systém, není to součástí vnitřního prostředí.

podstatný

Podstatné jsou zásadní složky, které tvoří základní charakteristiku čehokoliv.

základní

Základní je nejzákladnější, nejdůležitější část něčeho; je to základ, na kterém může být postaveno cokoli.

interní

Interní: uvnitř organizace nebo systému, týkající se vnitřního fungování nebo činnosti.

osobní

Osobní znamená související s konkrétní osobou, soukromou, individuální nebo osobitou.

vniterný

Vnitřní je odvozeno od latinského slova pro "uvnitř" a označuje věci, které jsou uvnitř něčeho, například myšlenky, emoce nebo síly.

niterný

Niterný je odvozeno od slova nitro, což znamená vnitřní. Označuje intenzivní, hluboké a citlivé prožívání a projevování emocí a myšlenek.

duševní

Duševní znamená související s duší, tělesné i psychické pohodlí, schopnosti, emoce a myšlení.

vnější

Vnější se odkazuje na to, co je voně nebo venku, ve srovnání s tím, co je uvnitř.

Podobná synonyma

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

prostředky (základní)

Prostředky jsou zdroje nebo metody použité k dosažení cíle nebo k uskutečnění úkolu.

pohoda (duševní)

Pohoda je stav duševního klidu a spokojenosti, který může přinést štěstí a harmonii.

základní myšlenka

Základní myšlenka je hlavní ideou nebo konceptem, který je na základě dalších myšlenek rozpracován.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

újma (duševní)

Újma je tělesná či duševní újma; je to druh utrpení, které může být fyzické, psychické nebo materiální.

očista (duševní)

Očista je proces očištění duše od negativních myšlenek a emocí, aby člověk mohl dosáhnout psychického a duševního uzdravení.

pojem (základní)

Pojem je slovo nebo fráze, které označuje konkrétní věc, koncept, proces nebo kombinaci všech těchto věcí.

příručka (základní)

Příručka je kniha nebo dokument, který poskytuje informace a pokyny pro řešení některých úkolů.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

domácí hospodáříček

Domácí hospodáříček je společné obecné označení pro domácnost, kde se hospodaří s omezenými prostředky.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

duševní (síla)

Duševní síla je schopnost člověka aplikovat myšlení, emoce a chování k dosažení pozitivních výsledků ve svém životě.

základní teze

Základní teze je hlavní myšlenka či tvrzení, které slouží jako východisko pro další úvahy nebo zkoumání.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

ovlivňování (duševní)

Ovlivňování (duševní) je působení na myšlení, chování a emoce člověka za účelem ovlivnění jeho postojů a jednání.

samice (kočky domácí)

Samice kočky domácí je zvíře, které má ženské pohlaví a je schopné mít potomky.

stav (duševní)

Stav duševní je psychický stav člověka, který se projevuje jeho náladou, myšlenkami, pocity, chováním, emocemi a motivací.

základní (číslovka)

Základní: základní se odkazuje na nezbytné, základní, nezbytné nebo důležité informace, informace nebo věci.

neklid (duševní)

Neklid je stav duševního napětí a úzkosti, který je doprovázen nepokojem a podrážděností.