Facebook

Vnitřní - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vnitřní.

Význam: Vnitřní: vnitřní, odkazuje se na to, co je uvnitř, je to to, co je uvnitř, to, co je skryté, neviditelné.

domácí

Domácí označuje to, co je součástí domova, jako např. práce, odpočinek, činnosti, lidi, zvířata nebo věci.

externí

Externí odkazuje na věci, které jsou mimo systém, není to součástí vnitřního prostředí.

podstatný

Podstatné jsou zásadní složky, které tvoří základní charakteristiku čehokoliv.

základní

Základní je nejzákladnější, nejdůležitější část něčeho; je to základ, na kterém může být postaveno cokoli.

interní

Interní: uvnitř organizace nebo systému, týkající se vnitřního fungování nebo činnosti.

osobní

Osobní znamená související s konkrétní osobou, soukromou, individuální nebo osobitou.

vniterný

Vnitřní je odvozeno od latinského slova pro "uvnitř" a označuje věci, které jsou uvnitř něčeho, například myšlenky, emoce nebo síly.

niterný

Niterný je odvozeno od slova nitro, což znamená vnitřní. Označuje intenzivní, hluboké a citlivé prožívání a projevování emocí a myšlenek.

duševní

Duševní znamená související s duší, tělesné i psychické pohodlí, schopnosti, emoce a myšlení.

vnější

Vnější se odkazuje na to, co je voně nebo venku, ve srovnání s tím, co je uvnitř.

Podobná synonyma

kuchyně (domácí)

Kuchyně je místo v domácnosti, kde se vaří jídlo a připravuje jídlo pro rodinu a přátele.

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

základní myšlenka

Základní myšlenka je základní myšlenkový koncept, který je podstatou nebo východiskem něčeho.

prostředky (základní)

Prostředky jsou zdroje nebo metody použité k dosažení cíle nebo k uskutečnění úkolu.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

pohoda (duševní)

Pohoda je stav duševního klidu a spokojenosti, který může přinést štěstí a harmonii.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

stav (duševní)

Stav duševní je psychický stav člověka, který se projevuje jeho náladou, myšlenkami, pocity, chováním, emocemi a motivací.

základní teze

Základní teze je hlavní myšlenka či tvrzení, které slouží jako východisko pro další úvahy nebo zkoumání.

základní (číslovka)

Základní: základní se odkazuje na nezbytné, základní, nezbytné nebo důležité informace, informace nebo věci.

pojem (základní)

Pojem je slovo nebo fráze, které označuje konkrétní věc, koncept, proces nebo kombinaci všech těchto věcí.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

duševní (podpora)

Duševní podpora je pomoc, kterou poskytují odborníci, aby lidem pomohli zvládat jejich emoční a psychické problémy.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

duševní (síla)

Duševní síla je schopnost člověka aplikovat myšlení, emoce a chování k dosažení pozitivních výsledků ve svém životě.

nemoc (duševní)

Nemoc (duševní) je porucha nebo stav, který ovlivňuje psychiku a emoce, může být způsobený vnitřními nebo vnějšími faktory.

ovlivňování (duševní)

Ovlivňování (duševní) je působení na myšlení, chování a emoce člověka za účelem ovlivnění jeho postojů a jednání.

duševní zaostalec

Duševní zaostalec je osoba s mentálním postižením, která má omezené schopnosti a poruchy chování.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

očista (duševní)

Očista duševní je proces čištění našich myšlenek, pocitů a emocí, který nám pomáhá zbavit se negativních vlivů.

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

příručka (základní)

Příručka je kniha nebo dokument, který poskytuje informace a pokyny pro řešení některých úkolů.