Facebook

Externí - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu externí.

Význam: Externí odkazuje na věci, které jsou mimo systém, není to součástí vnitřního prostředí.

vnější

Vnější se vztahuje k "okolí" nebo "venku" vzhledem k něčemu, co je uvnitř.

volný

Volný znamená nezávislý, svobodný, neomezený a nezávislý na omezeních.

interní

Interní: související s vnitřním prostředím, uvnitř organizace nebo systému; vnitřní, vlastní, uvnitř.

vnitřní

Vnitřní: vnitřní, odkazuje se na to, co je uvnitř, je to to, co je uvnitř, to, co je skryté, neviditelné.

domácí

Domácí označuje to, co je součástí domova, jako např. práce, odpočinek, činnosti, lidi, zvířata nebo věci.

Podobná synonyma

vnitřní tření

Vnitřní tření je silná odporová síla, která brání pohybu dvou povrchů, které se o sebe otáčí.

samice (kočky domácí)

Samice kočky domácí je zvíře, které má ženské pohlaví a je schopné mít potomky.

domácí hospodáříček

Domácí hospodáříček je společné obecné označení pro domácnost, kde se hospodaří s omezenými prostředky.

volný čas

Volný čas je čas, který můžeme trávit děláním toho, na co máme největší chuť, odpočinkem, setkáváním s přáteli nebo zábavou.

kuchyně (domácí)

Kuchyně je místo v domácnosti, kde se vaří jídlo a připravuje jídlo pro rodinu a přátele.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav, kdy je něco v harmonii; vnitřní soulad je to, kdy jsou naše myšlenky, názory a činy v harmonii s našimi hodnotami a cíli.

volný prostor

Volný prostor je místo, kde je možné si užívat svobodu a svobodnou myšlenku. Je to prostor, kde se můžete cítit svobodní a bez obav z omezení.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

volný sex

Volný sex je sexuální aktivita mezi dvěma dospělými, kteří se dohodli na tom, že nebudou mít žádné závazky ani očekávání po akci.

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.