Facebook

Domácí - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu domácí.

Význam: Domácí označuje to, co je součástí domova, jako např. práce, odpočinek, činnosti, lidi, zvířata nebo věci.

rodinný

Rodinný je spojený s příslušníky rodiny, vztahy, povinnostmi a právy mezi nimi. Znamená to sdílení lásky, úcty a podpory.

náš

Náš znamená nás, všech, my všichni, naše skupina, naše komunita, naše rodina.

cizí

Cizí se vztahuje k tomu, co je neznámé nebo cizí, až se nepatří, přichází z jiného prostředí nebo kultury.

zdejší

Zdejší se obvykle používá k popisu něčeho, co je vztahující se k danému místu nebo okolí.

místní

Místní znamená omezené na dané místo nebo oblast; lokální, regionální nebo konkrétní.

hostující

Hostující je příležitostný návštěvník, který je pozván někým nebo na něco, aby se připojil k akci.

vnitřní

Vnitřní: vztahující se k nitru; uvnitř, skrytý, vnitřní pocity, myšlenky, pocity.

interní

Interní: týkající se vnitřních záležitostí nebo činností organizace, zaměřených na její vnitřní fungování.

prostý

Prostý: jednoduchý, nekomplikovaný; bez zbytečných složitostí.

nelíčený

Nelíčený: přirozený, autentický, neupravený; bez falše, maskování nebo zdůrazňování.

srdečný

Srdečný znamená vřelý, laskavý, plný lásky a úcty. Znamená to také přátelský a upřímný.

domácký

Domácký je přívlastek, který se používá pro označení jemného, útulného a příjemného domova.

majitel domu

Majitel domu je osoba, která je vlastníkem nebo vlastníkem nemovitosti, jako je dům nebo byt.

externí

Externí odkazuje na věci, které jsou mimo systém, není to součástí vnitřního prostředí.

Podobná synonyma

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.

soulad (vnitřní)

Soulad je stav harmonie, kdy všechny prvky fungují společně a jsou v harmonii se sobě navzájem.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

majitel podniku

Majitel podniku je osoba, která vlastní a spravuje podnik, obvykle se stará o vedení obchodních operací.

brát (cizí věc)

Brát: převzít, získat nebo vzít do své moci něco, co patří někomu jinému.

majitel

Majitel je osoba, která má vlastnické právo k něčemu, například k nemovitosti nebo k podniku.

místní dráha

Místní dráha je drahá pro osobní dopravu nebo nákladní dopravu ve vymezené oblasti.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi, kteří nejsou vysoce postavení, ale jsou běžní obyvatelé. Jsou chudí, ale mají většinou pozitivní přístup k životu.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

přisvojit si (cizí majetek)

Přijmout cizí majetek jako svůj vlastní.

vrátit se (domů)

Vrátit se: vrátit se na místo nebo do situace, ze které se člověk odchýlil.

zavést (domů)

Zavést domů znamená zavedení nového systému, procesu, návyku nebo činnosti do domu.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

seskupení (domů)

Seskupení znamená skupinu lidí, kteří se společně shromáždí, aby se vrátili domů.

měna (cizí)

Měna je oficiální oběživo používané v určité zemi, která je obyčejně uznávána jako platební prostředek.

výstavný rodinný dům

Budova vystavěná pro bohatou rodinu, kombinující reprezentativní architekturu a funkčnost s vysokým komfortem a luxusem.

panstvo (místní)

Panstvo je vlastnické právo vyplývající z majetku v dané oblasti, které se obvykle týká všech obyvatel daného místa.

vnitřní tření

Vnitřní tření je silná odporová síla, která brání pohybu dvou povrchů, které se o sebe otáčí.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

vracet se (domů)

Vracet se: návrat domů po cestě, ať je to fyzická nebo metaforická.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

majitel (kapitálu)

Majitel je ten, kdo má právo vlastnictví nad něčím, například majetkem nebo kapitálem.

obvod (místní)

Obvod místní je označení pro oblast, ve které se nachází místo, obvykle oblast města nebo obce.

majitel telefonu

Majitel telefonu je osoba, která drží a vlastní mobilní zařízení.