Facebook

Domácí - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu domácí.

Význam: Domácí označuje to, co je součástí domova, jako např. práce, odpočinek, činnosti, lidi, zvířata nebo věci.

rodinný

Rodinný je spojený s příslušníky rodiny, vztahy, povinnostmi a právy mezi nimi. Znamená to sdílení lásky, úcty a podpory.

náš

Náš znamená nás, všech, my všichni, naše skupina, naše komunita, naše rodina.

cizí

Cizí se vztahuje k tomu, co je neznámé nebo cizí, až se nepatří, přichází z jiného prostředí nebo kultury.

zdejší

Zdejší se obvykle používá k popisu něčeho, co je vztahující se k danému místu nebo okolí.

místní

Místní znamená omezené na dané místo nebo oblast; lokální, regionální nebo konkrétní.

hostující

Hostující je příležitostný návštěvník, který je pozván někým nebo na něco, aby se připojil k akci.

vnitřní

Vnitřní: vztahující se k nitru; uvnitř, skrytý, vnitřní pocity, myšlenky, pocity.

interní

Interní: týkající se vnitřních záležitostí nebo činností organizace, zaměřených na její vnitřní fungování.

prostý

Prostý: jednoduchý, nekomplikovaný; bez zbytečných složitostí.

nelíčený

Nelíčený: přirozený, autentický, neupravený; bez falše, maskování nebo zdůrazňování.

srdečný

Srdečný znamená vřelý, laskavý, plný lásky a úcty. Znamená to také přátelský a upřímný.

domácký

Domácký je přívlastek, který se používá pro označení jemného, útulného a příjemného domova.

majitel domu

Majitel domu je osoba, která je vlastníkem nebo vlastníkem nemovitosti, jako je dům nebo byt.

externí

Externí odkazuje na věci, které jsou mimo systém, není to součástí vnitřního prostředí.

Podobná synonyma

panstvo (místní)

Panstvo je vlastnické právo vyplývající z majetku v dané oblasti, které se obvykle týká všech obyvatel daného místa.

místní dráha

Místní dráha je drahá pro osobní dopravu nebo nákladní dopravu ve vymezené oblasti.

dětinsky prostý

Dětinský prostý: jednoduchý, srozumitelný a srozumitelný pro děti, což znamená, že je přístupný a snadno pochopitelný.

přisvojit si (cizí majetek)

Přijmout cizí majetek jako svůj vlastní.

pnutí (vnitřní)

Pnutí je vnitřní napětí, napětí mezi protichůdnými pohledy, touhami nebo emocemi.

seskupení (domů)

Seskupení znamená skupinu lidí, kteří se společně shromáždí, aby se vrátili domů.

majitel

Osoba, která má plnou moc a právo vlastnit majetek.

prostý (lid)

Prostý lid je označení pro lidi bez vzdělání a schopností, kteří jsou nuceni žít jednoduchým a skromným životem, obvykle bez zdroje příjmů.

obvod (místní)

Obvod místní je označení pro oblast, ve které se nachází místo, obvykle oblast města nebo obce.

vrátit se (domů)

Vrátit se: vrátit se na místo nebo do situace, ze které se člověk odchýlil.

prostý voják

Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

výstavný rodinný dům

Budova vystavěná pro bohatou rodinu, kombinující reprezentativní architekturu a funkčnost s vysokým komfortem a luxusem.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

prostý mikroorganismů

Prostý mikroorganismus je jednobuněčný organismus, jako jsou bakterie, kvasinky a jiné mikroorganismy.

vracet se (domů)

Vracet se: návrat domů po cestě, ať je to fyzická nebo metaforická.

majitel telefonu

Majitel telefonu je osoba, která drží a vlastní mobilní zařízení.

měna (cizí)

Měna je oficiální oběživo používané v určité zemi, která je obyčejně uznávána jako platební prostředek.

vnitřní tření

Vnitřní tření je silná odporová síla, která brání pohybu dvou povrchů, které se o sebe otáčí.

(místní) šéf policistů (v USA)

Místní šéf policistů v USA je vysoce postavený policejní důstojník, který nese zodpovědnost za řízení a řídí policejní jednotky ve své oblasti.

vnitřní struktura

Vnitřní struktura se obecně označuje jako uspořádání a složení prvků, které jsou k dispozici ve vnitřním prostředí.

zavést (domů)

Zavést domů znamená zavedení nového systému, procesu, návyku nebo činnosti do domu.

vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení jsou počítačové součásti, které poskytují počítači výkon, např. procesory, grafické karty, pevné disky a další.

majitel (kapitálu)

Majitel je ten, kdo má právo vlastnictví nad něčím, například majetkem nebo kapitálem.

vnitřní složení

Vnitřní složení je pozorování nebo popis struktury a složek, které tvoří něco, co se považuje za celek.

majitel podniku

Majitel podniku je osoba, která vlastní a spravuje podnik, obvykle se stará o vedení obchodních operací.

rodidla (vnitřní)

Rodidla jsou pojivová tkáň, která se nachází ve stěnách krevních cév a orgánů, a slouží jako jejich podpora.