Facebook

Většina - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu většina.

Význam: Většina je velká část populace, skupiny nebo věcí, obvykle oproti menšině.

minorita

Minorita je skupina lidí s jedinečnými vlastnostmi, jako je etnické pozadí, náboženství nebo sexuální orientace.

majorita

Majorita je většinový názor nebo skupina osob, které mají většinu rozhodující moci.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

menšina

Menšina je skupina lidí s odlišnými charakteristikami od většiny populace, jako je rasa, etnická příslušnost nebo náboženství.

Podobná synonyma

část

Část je část něčeho; částka, část předmětu nebo část celku. Část může být fyzická nebo abstraktní.

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.