Facebook

Většina - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu většina.

Význam: Většina je velká část populace, skupiny nebo věcí, obvykle oproti menšině.

minorita

Minorita je skupina lidí s jedinečnými vlastnostmi, jako je etnické pozadí, náboženství nebo sexuální orientace.

majorita

Majorita je většinový názor nebo skupina osob, které mají většinu rozhodující moci.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

menšina

Menšina je skupina lidí s odlišnými charakteristikami od většiny populace, jako je rasa, etnická příslušnost nebo náboženství.

Podobná synonyma

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

část

Část je část celku, oddíl nebo části, které se skládají z více součástí.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

část (knihy)

Část je část knihy, která se skládá z několika kapitol nebo odstavců a obvykle týká jednoho tématu.