Facebook

Minorita - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu minorita.

Význam: Minorita je skupina lidí s jedinečnými vlastnostmi, jako je etnické pozadí, náboženství nebo sexuální orientace.

většina

Většina je velká část populace, skupiny nebo věcí, obvykle oproti menšině.

menšina

Menšina je skupina lidí, kteří se od většinové populace liší kulturně, nábožensky nebo jinak.

majorita

Majorita je pojem označující největší většinu; obvykle se užívá k označení většiny v demokratickém hlasování.

menší bratr

Menší bratr je sourozenec mladšího věku než jeho starší sourozenec.

františkán

Františkán je člen řádu františkánů (frančíškánského řádu), mnišského řádu založeného sv. Františkem z Assisi.

Podobná synonyma

menší podnik

Menší podnik je malá firma nebo společnost s omezeným počtem zaměstnanců a obratem.

český bratr

Český bratr je symbolem solidaritního bratrství všech českých občanů, kteří se spojují ve jménu zájmů země.

vak (menší)

Vak je menší, uzavřená nádoba, která se obvykle používá k uchovávání nebo přepravě různých předmětů.

menší

Menší znamená méně nebo nižší než něco jiného. Může to znamenat méně velké, menší objem, méně času nebo menší počet.

kopec (menší)

Kopec je malý, kopcovitý útvar, obvykle omezený výškou, který vystupuje nad sousední oblast.

vědecká konference (menší)

Vědecká konference je setkání odborníků, kteří sdílejí a diskutují o výsledcích svých výzkumů.

bratr

Bratr je blízká osoba, která má stejného otce nebo matku jako vy. Je to sourozenec a člen rodiny.

menšina (národnostní)

Menšina je skupina obyvatel s odlišnou kulturou, jazykem nebo jiným zvláštním znakem od většinového obyvatelstva.