Facebook

Větev - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu větev.

Význam: Větev je část dřeviny vycházející z kmene nebo jiné větve. Větve se používají k produkci a zpracování dřeva, získávání potravy a kůry, k ochraně před nepřízní počasí a k upevnění rostlin.

haluz

Haluz je slangové slovo pro nadšení, radost nebo zábavu.

odbočka

Odbočka je změna směru pohybu na jinou trasu nebo silnici. Může být umístěna na cestě nebo odbočit na jinou silnici.

rameno

Rameno je část lidského těla mezi paží a trupem. Rameno podporuje ruce a zajišťuje pohyblivost a flexibilitu.

složka

Složka je soubor informací souběžně uspořádaných ve složce a sloužících k organizaci dat.

směr

Směr je určitá trasa nebo cesta, kterou se můžete ubírat. Může být fyzická, jako například silnice, nebo může být metaforická, jako například plán nebo strategie.

odvětví

Odvětví je část ekonomiky nebo oboru činnosti, která se zabývá určitými druhy výrobků nebo služeb.

Podobná synonyma

haluz /s

Haluz je český slangový výraz pro způsob života, který zahrnuje riskování, nezávaznost a hledání zábavy.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

směr pohybu

Směr pohybu je orientace, ve které se něco pohybuje. Může se jednat o fyzické těleso, ale i o proud, proudění, proudění vzduchu apod.

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

směr (silniční)

Směr je odkaz na pořadí dráhy pohybu, který určuje směr silnice. Označuje směr jízdy po silnici.

zhmoždit (rameno)

Zhmoždit se vztahuje k přílišnému fyzickému zatížení ramene, což může vést k bolesti a omezení pohybu.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

směr (letu)

Směr je vektorová veličina, která určuje směr pohybu nebo letu. Označuje úhel mezi ním a referenčním směrem, například středem nebo severním směrem.

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

směr (politický)

Směr je politické slovo pro konkrétní cíle, politickou ideologii nebo politickou platformu.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

rameno (s rukojetí)

Rameno je část těla mezi krkem a loktem, která se skládá z kloubu, svalů, kostí a vazů.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.