Facebook

Obrat (otřelý) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu obrat (otřelý).

Význam: Obrat je slovní hříčka nebo vtipné slovo, které se používá pro změnu významu nebo zaměňuje slova s podobným zvukem.

fráze (ustálená)

Fráze je ustálený výraz (slovo, věta nebo věta-obraz) používaný pro rychlé a jasné vyjádření myšlenky.

šablona

Šablona je vzor, který se používá pro opakované vytváření stejných nebo podobných dokumentů.

štoček

Štoček je malý, rychlý a obratný člun, používaný pro rybolov, obecnou přepravu nebo zábavu.

Podobná synonyma

opakovat (fráze)

Opakovat znamená zopakovat stejnou činnost nebo myšlenku.

fráze

Fráze je slovo nebo skupina slov, která má specifický význam, odlišný od významu jednotlivých slov v ní obsažených.

šablona (malířská)

Šablona je průvodní pomůcka pro malíře, která slouží k rychlému namalování předem vymezeného obrazu.

bombastický (fráze)

Přehnaně pompézní, příliš velkolepé, příliš mluvené se zdůrazněnou vážností.

otřelý (fráze)

Otřelý znamená neotřelý nebo neobvyklý, jde o nápad, který není velmi originální.