Facebook

Uškodit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu uškodit.

Význam: Uškodit znamená poškodit nebo způsobit škodu.

ukřivdit <komu>

Ukřivdit znamená chovat se k němu nespravedlivě, nečestně ho ošidit a podvést.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

dotknout se <koho>

Fyzicky nebo emocionálně se s někým spojit či se s ním ztotožnit.

ranit

Způsobit fyzickou nebo psychickou bolest, zranit, poškodit.

způsobit <komu> škodu

Uškodit někomu; ohrozit jeho zdraví, majetek nebo dobré jméno.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přimět jej, aby dělal nebo čelil něčemu obtížnému či nepříjemnému.

ublížit

Ublížit: fyzická či psychická bolest, případná újma na zdraví, či jiná škoda.

ukřivdit

Ukřivdit znamená přidat nebo přilepit něco malého, aby se zlepšila nebo změnila funkce nebo vzhled.

Podobná synonyma

vystěhovat <koho>

Vystěhovat znamená přestěhovat se s osobou či skupinou lidí z jednoho místa do jiného.

zatracovat <koho>

Zatracovat znamená znevažovat, kritizovat nebo odsoudit někoho nebo něco.

upozorňovat <koho>

Upozorňovat znamená vyjadřovat varování nebo upozornění druhé osobě na něco, co by mohlo mít nežádoucí důsledky.

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

dlužit <co komu>

Dlužit znamená dát někomu to, co mu náleží; obvykle jde o peníze.

usměrňovat <koho>

Usměrňovat znamená vytvářet a udržovat řád a disciplínu, aby se zabránilo chaosu nebo porušování pravidel.

ohlídat <koho n. co>

Ohlídat znamená dohlížet na něco nebo na někoho a mít o to pečlivý dohled.

přivádět <koho kam>

Přivádět = dopravit něco nebo někoho na místo určení.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená požádat osobu o nějakou službu nebo pomoc.

zohyzďovat <koho n. co>

Zohyzďovat znamená činit něco nevzhledným a ošklivým.

předčit <koho>

Předčit znamená dosáhnout lepších výsledků než někdo jiný.

dát zabrat <komu>

Namáhat, obtížit či přetížit někoho na maximum.

ošetřit <koho>

Ošetřením se rozumí poskytnutí lékařské, léčebné nebo rehabilitace péče o člověka, zvíře nebo věc.

vážit si <koho n. čeho>

Uctívat někoho či něco; vyjádřit úctu a ocenění.

dívat se <na koho>

Vnímat pozorně a zkoumat pohledem, obzvláště na někoho nebo něco.

zapracovat <koho>

"Zapracovat" znamená vložit něčí úsilí do činnosti nebo projektu, aby byl úspěšně dokončen.

obtěžovat <koho>

Pokoušet se oslovit, obtěžovat nebo rušit bez jeho souhlasu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

posmívat se <komu>

Smát se na úkor někoho jiného.

vyklešťovat <koho n. co>

Vyklešťovat znamená rychle a násilně odstranit někoho či něco z veřejného prostranství.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

uvědomit <koho>

Uvědomit si někoho znamená vnímat a chápat jeho myšlenky, činy a pocity.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či psychicky útočit, napadající člověk je agresor.

lehat si <ke komu>

Lehat si k někomu znamená důvěrné společné sdílení a intimitu. Představuje blízký vztah mezi dvěma osobami, který je vyjadřován tím, že se oba přitulí a podrží se.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc, odpovědnost nebo výsadu nad něčím.

darovat <co komu>

Darovat znamená předat něco někomu bez nároku na protihodnotu.