Facebook

Ranit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu ranit.

Význam: Způsobit fyzickou nebo psychickou bolest, zranit, poškodit.

zranit

Zranit znamená fyzicky či psychicky poškodit, způsobit bolest.

zasáhnout

Zasáhnout znamená působit silně, účinně a rychle; zasáhnout může být přímá akce nebo odpověď.

dotknout se

Fyzicky se dotknout nebo zasáhnout něco nebo někoho; dosáhnout nebo zasáhnout něčí mysl, city nebo emoce.

postihnout

Postihnout znamená trestat, potrestat, uvalit trest nebo trestní opatření.

stihnout

Stihnout znamená dosáhnout cíle či úkolu ve stanoveném časovém rámci.

ochromit (mrtvice)

Ochromit znamená náhle uvést do stavu ztráty části nebo celého pohyblivosti, citlivosti nebo jiného smyslu, obvykle způsobeného mrtvicí.

ochrnout

Chránit něco/někoho před škodou nebo újmou, zabránit škodě nebo újmě.

ukřivdit <komu>

Ukřivdit znamená chovat se k němu nespravedlivě, nečestně ho ošidit a podvést.

uškodit

Uškodit znamená poškodit nebo způsobit škodu.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

dotknout se <koho>

Fyzicky nebo emocionálně se s někým spojit či se s ním ztotožnit.

Podobná synonyma

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

ukrývat <koho n. co>

Ukrývat znamená skrýt, schovat někoho nebo něco před ostatními, zamaskovat, skrýt pravdu o něčem.

oklamat <koho>

Oklamat znamená uvést ho v omyl, zmást ho lží nebo podvodem.

zasypat <koho>

Zasypat znamená obklopit někoho (nebo něco) velkým množstvím něčeho, nejčastěji písku, sněhu nebo prachu.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

uvidět <koho n. co>

Uvidět znamená spatřit někoho nebo něco pomocí zrakového smyslu.

zavírat <koho>

Uzavřít, začít nebo dokončit něco nebo někoho; odříznout, omezit nebo omezovat přístup k něčemu nebo k někomu.

nazvat <koho jak>

Nazvat: definovat nebo popsat určitou věc nebo osobu tak, aby byl její význam, charakter nebo identita jasné.

vrtat <do koho>

Vrtat (do koho/čeho) znamená buďto fyzicky vrtat do materiálu, nebo figurativně dotazovat se, dotazovat se někoho na něco.

vylučovat <koho n. co>

Vylučovat znamená odstranit, vyloučit či vyřadit někoho nebo něco.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

opít <koho>

Opít se či opít někoho znamená vypít takové množství alkoholu, aby dotyčný upadl do stavu opilosti.

dát <komu> facku

Udeřit druhého fyzicky, fyzicky jej napomenout.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená rychle a odhodlaně se soustředit na danou osobu nebo cíl.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

polichotit <komu>

Polichotit znamená říci něco příjemného, aby člověk pocítil uspokojení nebo pochvalu.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odešel z určitých míst, aby se zbavil místa nebo situace.

vnucovat <co komu>

Vnucovat znamená nutit někoho, aby přijal něco, co nechce.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

ulehčit <komu>

Ulehčit znamená snížit či odstranit tíhu nebo zátěž, aby se mohla cítit lépe.

uhájit <koho n. co>

Uhájit: bránit, obhájit, ochránit, zachovat.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

vystrojit <koho>

Vystrojit: ozdobit, oblečit do odpovídajících šatů nebo doplňků pro významnou událost.

oslovovat <koho>

Oslovovat znamená vyjadřovat se k někomu použitím jeho jména, titulu či jiného oslovení.