Facebook

Zabezpečovat se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zabezpečovat se.

Význam: Zabezpečovat se znamená ochránit se, udělat kroky k zajištění bezpečí a pohodlí.

jistit se

Jistit se znamená být si jistý tím, že se něco stane nebo že něco bude mít určitý výsledek.

zajišťovat se

Zajišťovat se znamená přijmout opatření pro předcházení nebo odstranění rizik nebo škod.

Podobná synonyma

jistit

Jistit znamená zajišťovat něco nebo někoho, zaručit, že něco učiníte nebo zajistíte.

zajišťovat (finančně)

Zajišťovat finančně znamená zabezpečit potřebné finanční prostředky pro plnění úkolů nebo splnění požadavků.

zajišťovat

Zajišťovat znamená pořizovat záruky nebo opatření, aby se dosažení požadovaných cílů a plnění úkolů stalo realitou.

zajišťovat <co> (hmotně)

Zajišťovat znamená uspokojovat požadavky zákazníků, objednávky, dodávky a financování.