Facebook

Posilovat se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu posilovat se.

Význam: Zvyšovat sílu a vytrvalost, cvičením nebo jinou formou fyzické aktivity.

upevňovat se

Upevňovat se znamená získávat a posilovat sílu, stabilitu a odolnost.

sílit (vítr)

Sílit znamená, že vítr bude silnější nebo intenzivnější.

mohutnět

Vyvíjet se, rozrůstat se, zvyšovat velikost, sílu nebo váhu.

vzrůstat

Vzrůstat znamená nabývat na velikosti, počtu nebo intenzitě; postupný nárůst.

stupňovat se

Stupňovat se znamená postupně navyšovat intenzitu nebo množství nějakého jevu nebo činnosti.

Podobná synonyma

zavanout (vítr)

Zavanout: jemně foukat, lehce vát větrem.

stupňovat

Stupňovat znamená zvyšovat intenzitu, sílu nebo rozsah něčeho postupně.

upevňovat

Posilovat, zajišťovat či obhajovat pozici, postavení, názor nebo věc.

zesílit (vítr)

Zesílit znamená zvýšit sílu nebo intenzitu, například vítr.

sílit

Sílit znamená zvyšovat sílu, moc nebo vliv; zvyšovat intenzitu, sílu nebo frekvenci.

vítr

Vítr je proud vzduchu, který proudí v atmosféře Země a způsobuje pohyb vzduchu, který může být pozorován jako větry.

mohutnět (bouře)

Mohutnět znamená intenzivně sílící bouře, která může být doprovázena silným větrem, dešťem a hromobitím.

vzrůstat (ceny)

Vzrůstat znamená postupně zvyšovat, jako třeba ceny, které se zvyšují od nějakého základního čísla.

upevňovat <co>

Upevňovat znamená posílit, zpevnit nebo zesílit.

zdvihnout se (vítr)

Zdvihnout se: rychle se šířit, silně foukat, zvýšit intenzitu.

ztichnout (vítr)

Ztichnout: přestat foukat, ztišit se.

bodavý (vítr)

Bodavý vítr je silný vítr s ostrými větry, který může vytvářet škody a bolest.

zafoukat (vítr)

Dát proudění vzduchu silným proudem, jako je vítr.

vát (vítr)

Vát je přírodní jev, který se projevuje prouděním vzduchu. Může být slabý nebo silný a může mít různé směry.

vzrůstat (strom)

Vzrůstat znamená růst, být vyšší, rozvíjet se. U stromu to znamená, že jeho výška, velikost a objem se zvětšují.

fičet (vítr)

Fičet je silný vítr se silným prouděním. Může být doprovázen deštěm, sněžením nebo bouřkou.

stupňovat (nároky)

Zvyšovat intenzitu nebo míru (něčeho) postupnými kroky.

upevňovat (vztahy)

Upevňovat znamená podporovat a zvyšovat pevnost a stabilitu vztahů.

nepříhodný (vítr)

Nepříhodný vítr je větřík, který není vhodný pro určité činnosti, např. plavbu nebo létání.