Facebook

Sužovat se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu sužovat se.

Význam: Sužovat se znamená trápit se, trpět, trápit se fyzickou či psychickou bolestí.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

trýznit se

Trýznit se znamená trpět fyzické nebo psychické útrapy, obtěžovat, zneužívat či dokonce mučit.

stravovat se (vnitřně)

Jíst, přijímat potravu pro udržení života.

Podobná synonyma

trýznit

Trýznit znamená používat fyzické nebo psychické síly k tomu, aby se ovládala, podrobovala nebo ničila jiná osoba.

soužit se

Soužití je sdílení života, společné sdílení prostoru, času, emocí a myšlenek.

soužit

Soužití je sdílení života, které zahrnuje společné trávení času, sdílení zážitků a sdílení mezilidských vztahů.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

trápit

Trápit znamená způsobovat bolest, utrpení nebo úzkost.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

koherentní (vnitřně)

Koherentní je spojení několika prvků do jednoho celku, který je logicky uspořádaný a smysluplný.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

stravovat

Přijímat potravu, jíst a pít.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

trápit se <čím>

Trápit se čím znamená prožívat stavy úzkosti, smutku, bezmoci či únavy kvůli nějaké situaci.

trýznit (vězně)

Trýznit znamená zneužívat fyzickou nebo psychickou sílu, aby se vykořisťovalo nebo ubližovalo vězňům.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.