Facebook

Sužovat se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu sužovat se.

Význam: Sužovat se znamená trápit se, trpět, trápit se fyzickou či psychickou bolestí.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

trýznit se

Trýznit se znamená trpět fyzické nebo psychické útrapy, obtěžovat, zneužívat či dokonce mučit.

stravovat se (vnitřně)

Jíst, přijímat potravu pro udržení života.

Podobná synonyma

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

trýznit

Trýznit znamená používat fyzické nebo psychické síly k tomu, aby se ovládala, podrobovala nebo ničila jiná osoba.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

trýznit (závist)

Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.

soužit

Soužití je sdílení života a prostředí ve společném místě a čase, obvykle vyžadující spolupráci a vzájemnou úctu.

koherentní (vnitřně)

Koherentní se vztahuje k jasnému, logickému a srozumitelnému myšlení nebo k vysvětlení.

trápit

Trápit znamená způsobovat úzkost, bolest, útrapy, fyzické nebo psychické utrpení.

stravovat

Stravovat znamená přijímat potravu, jíst a pít.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

odkrývat se (vnitřně)

Odkrývat se vnitřně znamená objevovat a prohlubovat vlastní identity a potenciálu, odkrývat vlastní schopnosti a přednosti.