Facebook

Stravovat se (vnitřně) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stravovat se (vnitřně).

Význam: Jíst, přijímat potravu pro udržení života.

trápit se

Trápit se znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest, vyčerpání, úzkost či nespokojenost.

sužovat se

Sužovat se znamená trápit se, trpět, trápit se fyzickou či psychickou bolestí.

Podobná synonyma

sužovat

Sužovat znamená trápit, obtěžovat, trápit něčím, nutit k něčemu, co je nepříjemné.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

trápit

Trápit: vyvolávat trápení, utrpení, přinášet bolest, být zdrojem těžkostí nebo strastí.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.