Facebook

Stmelit - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu stmelit.

Význam: Stmelit znamená usměrnit nebo spojit něco do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit: uspořádat dohromady, spojit nebo splynout do jednoho celku.

sloučit

Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

zcelit

Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

upevnit

Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

Podobná synonyma

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

upevnit se

Upevnit se znamená posílit, zesílit nebo upevnit síla, moc nebo pozici.

upevnit <co>

Upevnit znamená posílit nebo zesílit; vybudovat pevné základy.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

sjednotit se

Sjednotit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo společného cíle.

upevnit (dveře)

Upevnit znamená připevnit nebo zafixovat (dveře) tak, aby byly pevné a stabilní.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.