Facebook

Stmelit - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu stmelit.

Význam: Stmelit znamená usměrnit nebo spojit něco do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit: uspořádat dohromady, spojit nebo splynout do jednoho celku.

sloučit

Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

zcelit

Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

upevnit

Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

Podobná synonyma

upevnit se

Zpevnit, posílit; zpevnit vztahy, postavení, autoritu, moc.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

sloučit se

Sloučení je proces spojení dvou nebo více věcí do jednoho celku.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces připojení různých stran, organizací, názorů nebo zájmů do jednotného celku.

upevnit <co>

Upevnit: posílit nebo zpevnit část, aby byla stabilní a trvalá.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená posílit jeho moc a kontrolu, aby se zabránilo změnám.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

upevnit (dveře)

Upevnit znamená připevnit nebo zafixovat (dveře) tak, aby byly pevné a stabilní.