Facebook

Starat se <o co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu starat se <o co>.

Význam: Starat se znamená pečovat o něco nebo o někoho, a to zajišťováním jeho potřeb a řešením problémů, které se vyskytují.

zabezpečovat <co>

Zabezpečovat znamená stanovit bezpečnostní opatření, která pomáhají ochránit majetek a lidi.

podporovat

Podporovat znamená poskytovat jiným lidem nebo činnostem finanční, materiální nebo morální pomoc.

obstarávat

Zajistit potřebné zdroje, aby se splnily potřeby a požadavky.

Podobná synonyma

podporovat (protekčně)

Podporovat (protekčně) znamená pomáhat někomu nebo něčemu zajištěním bezpečí, ochrany nebo výhod.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dávat mu oporu, pomáhat jim a poskytovat jim prostředky, aby mohli dosáhnout svých cílů.

podporovat (přednostně) <koho>

Podporovat znamená přispívat silou, časem a/nebo finančně k úspěchu někoho.

podporovat se navzájem

Podporovat se navzájem znamená pomáhat si, stát jeden při druhém a vytvářet silné vztahy.

obstarávat (jídlo)

Obstarávat znamená zajistit si potřebné zásoby jídla, aby byly k dispozici pro vaše potřeby.

obstarávat (pas)

Obstarávat pas znamená zajistit si cestovní doklad, aby bylo možné cestovat do zahraničí.

podporovat (finančně)

Finanční podpora znamená poskytovat peníze nebo jiné prostředky na podporu něčeho.

obstarávat (knihy)

Obstarávat znamená zajistit si potřebné zboží, materiál či služby. V případě knih obstarávat znamená získat pro sebe knihy, např. koupit je.

zabezpečovat se

Zabezpečovat se znamená ochránit se, udělat kroky k zajištění bezpečí a pohodlí.

zabezpečovat

Zabezpečovat znamená přijímat opatření k ochraně před nebezpečím nebo rizikem.

obstarávat <co>

Obstarávat: zajišťovat potřebné věci, zdroje nebo služby.