Facebook

Podporovat (protekčně) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu podporovat (protekčně).

Význam: Podporovat (protekčně) znamená pomáhat někomu nebo něčemu zajištěním bezpečí, ochrany nebo výhod.

tisknout

Tisknout znamená vytisknout nějaký text nebo obrázek na papír nebo jiný materiál.

mačkat

Mačkat znamená stisknout silou, tlačit, komprimovat nebo třít.

cpát

Cpát znamená hodit něco násilím nebo opakovaně do něčeho. Používá se k označení násilí nebo nátlaku.

pěchovat

Silně tlačit a zatlačit něco konkrétního do čehosi, aby se to dostalo na místo a zůstalo tam.

strkat

Strkat znamená tlačit nebo vtlačovat cosi ostrým nebo tupým předmětem do něčeho.

sunout

Sunout znamená pohybovat se vpřed, aniž by se dotykal země, obvykle vzduchem nebo vodou.

postrkovat

Postrkovat znamená pobízet někoho, aby rychleji či intenzivněji prováděl určitou činnost.

lisovat

Lisovat znamená tlačit nebo komprimovat pomocí hydraulického nebo mechanického tlaku.

tížit

Tížit znamená obtěžovat, působit únavu, být zátěží.

tísnit

Tísnit znamená stlačovat, komprimovat nebo vyvíjet tlak na něco či někoho.

trápit

Trápit: vyvolávat trápení, utrpení, přinášet bolest, být zdrojem těžkostí nebo strastí.

soužit

Soužití označuje trvalé a blízké společné sdílení života, které vyžaduje spolupráci, ochranu a vzájemnou úctu.

Podobná synonyma

trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

mačkat <co>

Mačkat znamená stlačovat, tisknout nebo stisknout.

tisknout co

Tisknout znamená vytisknout informace z počítače na papír.

cpát <co komu>

Cpát je slangový výraz pro násilné vtlačení nebo vnutit něčeho někomu.

strkat (kočárek)

Strkat znamená posouvat něco dopředu, obvykle s použitím síly. Například, strkat kočárek znamená posouvat ho vpřed, aby se dostal do požadovaného místa.

tísnit (oděv)

Tísnit oděv znamená stlačit jeho švy, aby se přizpůsobil postavě člověka.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

sunout (nábytek)

Sunout znamená přesouvat nábytek po podlaze pomocí tlačení nebo tahání.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.

tisknout <koho> (k sobě)

Tisknout (k sobě): přitáhnout k sobě, aby byl blíž.

cpát se

Cpát se znamená buď něco do sebe obtížně vměstnat, nebo něco usilovně a rychle dělat.

sunout se

Sunout se znamená pomalu se pohybovat směrem k nějakému cíli nebo směrem od nějakého místa.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

tisknout se

Tisknout se znamená vytisknout se na tiskárně nebo kopírovacím zařízení.

pěchovat <co kam>

Pěchovat znamená tlačit nebo hřebíkovat něco do něčeho.

soužit se

Soužití je vzájemné sdílení životního prostoru, času a zkušeností mezi dvěma osobami.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená bojovat, čelit obtížím nebo těžkostem s odvahou a statečností.

strkat <do koho>

Strkat do někoho znamená fyzicky tlačit na něj, aby se pohnul.