Facebook

Obstarávat (pas) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu obstarávat (pas).

Význam: Obstarávat pas znamená zajistit si cestovní doklad, aby bylo možné cestovat do zahraničí.

opatřovat <co>

Opatřovat = zajistit, dovézt; získat, dodat či použít.

zařizovat

Uspořádat, zorganizovat, vybavit nebo vytvořit řádné podmínky pro něco.

vyřizovat <co>

Vyřizovat znamená řešit, zařizovat, řídit či zařadit věci, situace nebo problémy.

vzpomínat <na co>

Vzpomínat znamená vybavit si minulé události, myšlenky nebo pocity.

připamatovávat

Připamatovávat si znamená ukládat si informace do paměti pro budoucí využití.

evokovat

Evokovat znamená vyvolat myšlenky nebo vzpomínky na něco.

Podobná synonyma

vyřizovat

Vyřizovat znamená řešit, zařizovat, zaobírat se něčím nebo plnit nějaké úkoly.

vzpomínat

Vzpomínat je vybavovat si minulé situace, události a prožitky, abychom si je vychutnali znovu.

vyřizovat (povolení)

Vyřizovat znamená získávat, zařizovat a dokončovat věci, jako například získat povolení.

opatřovat ukazatelem

Opatřovat ukazatelem znamená vymezovat danou věc nebo koncept pomocí něčeho, co jej symbolizuje.

opatřovat

Opatřovat znamená zajistit, obstarat nebo získat něco co je potřeba.

opatřovat <co komu>

Opatřovat znamená poskytovat co komu potřebuje nebo vyžaduje; dávat něco, co je nezbytné nebo prospěšné.

vzpomínat si

Vzpomínat si znamená vybavit si v paměti vzpomínky na minulost.

připamatovávat si <co>

Pamatování si informací; schopnost si uchovat informace v paměti.

vyřizovat (spěšně)

Řešit rychle, vyřizovat.

opatřovat (za peníze)

Kupovat nebo nakupovat potřebné věci a služby za peníze.

zařizovat výrobu <kde>

Organizovat výrobu ; zahrnovat plánování a koordinaci zdrojů, aby se dosáhlo požadovaných výsledků.

opatřovat poznámkami

Opatřovat poznámkami znamená přidávat k nějakému textu připomínky, vysvětlení, informace nebo odkazy pro lepší pochopení.