Facebook

Zabezpečovat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zabezpečovat <co>.

Význam: Zabezpečovat znamená stanovit bezpečnostní opatření, která pomáhají ochránit majetek a lidi.

podporovat

Podporovat znamená poskytovat jiným lidem nebo činnostem finanční, materiální nebo morální pomoc.

starat se <o co>

Starat se znamená pečovat o něco nebo o někoho, a to zajišťováním jeho potřeb a řešením problémů, které se vyskytují.

obstarávat

Zajistit potřebné zdroje, aby se splnily potřeby a požadavky.

Podobná synonyma

podporovat <koho>

Podporovat znamená dávat mu oporu, pomáhat jim a poskytovat jim prostředky, aby mohli dosáhnout svých cílů.

obstarávat (knihy)

Obstarávat znamená zajistit si potřebné zboží, materiál či služby. V případě knih obstarávat znamená získat pro sebe knihy, např. koupit je.

podporovat (přednostně) <koho>

Podporovat znamená přispívat silou, časem a/nebo finančně k úspěchu někoho.

obstarávat (jídlo)

Obstarávat znamená zajistit si potřebné zásoby jídla, aby byly k dispozici pro vaše potřeby.

starat se

Starat se znamená pečovat, dbát o někoho či něco, zajistit bezpečí a pořádek.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená dbát o jeho potřeby a zajistit, aby jim bylo dostatečně dostáno.

podporovat (protekčně)

Podporovat (protekčně) znamená pomáhat někomu nebo něčemu zajištěním bezpečí, ochrany nebo výhod.

podporovat (finančně)

Finanční podpora znamená poskytovat peníze nebo jiné prostředky na podporu něčeho.

obstarávat <co>

Obstarávat: zajišťovat potřebné věci, zdroje nebo služby.

podporovat se navzájem

Podporovat se navzájem znamená pomáhat si, stát jeden při druhém a vytvářet silné vztahy.

obstarávat (pas)

Obstarávat pas znamená zajistit si cestovní doklad, aby bylo možné cestovat do zahraničí.