Facebook

Spadnout (z kola) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu spadnout (z kola).

Význam: Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

dolů

Směr k zemi nebo do hloubky; opačný směr než nahoru.

rychle

Rychle znamená s velkou rychlostí, rychle se pohybovat nebo uskutečňovat akce.

jít (rychle)

Ujít velkou vzdálenost rychle.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

viset (dolů)

Viset znamená zavěšení, držení se na něčem tak, že tělo visí ve vzduchu.

snést <co>

Snést: podstoupit, unést, přenést, vydržet, přijmout, přetrpět.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

vypít <co> (rychle)

Zkonzumovat rychle a úplně celou dávku nebo objem něčeho, obvykle tekutiny.

pouštět (dolů)

Pouštět znamená snižovat, ubírat nebo uvolňovat.

snést

Snést znamená nést nějakou zátěž, oběť nebo břímě. Může to být fyzická zátěž, nebo pocitová, psychická, morální.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

dávat dolů

Snížit, odepřít, odmítnout.

seběhnout se (dav)

Shromáždění velkého množství lidí, kteří se sdružili dohromady.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

sejít se

Setkat se, spojit se, shromáždit se.

přijít (rychle)

Dorazit, přivézt, přijít rychle.

odejít rychle

Odejít rychle = opustit místo rychle, být pryč.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.