Facebook

Spadnout (z kola) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu spadnout (z kola).

Význam: Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

sejít se

Setkat se, spojit se či shromáždit se.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

sejít dolů

Sejít dolů znamená pohyb směrem dolů, z vyššího místa na nižší.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.

rychle

Rychle znamená přesně a rychle. Je to synonymum pro rychlé akce nebo činnosti.

seběhnout se (dav)

Shromáždění velkého množství lidí, kteří se sdružili dohromady.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

snést se

Snést se znamená ustoupit, přijmout nebo vzdát se něčeho, často s těžkým srdcem.

sejít

Sejít znamená pohybovat se směrem dolů, poklesnout nebo sestoupit.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

snést

Snést znamená unést sebe nebo něco jiného; přenést sebe, věci nebo myšlenky z jednoho místa na druhé.

rychle odejít

Rychle odejít znamená opustit místo bez zdržení nebo prodlení.

přeběhnout (rychle)

Běžet rychle.

seběhnout se

Seběhnout se: shromáždit se, sjít se, shluknout se.

shodit (dolů)

Shodit znamená ostatně být vyhozeným, jít dolů, spadnout nebo zůstat v pádu.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.