Facebook

Spadnout (z kola) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu spadnout (z kola).

Význam: Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

seběhnout se (dav)

Shromáždění velkého množství lidí, kteří se sdružili dohromady.

rychle

Rychle znamená rychlý pohyb nebo činnost; tedy dělat něco rychle, rychlou rychlostí nebo s rychlostí.

rychle rozpustný

Rychle rozpustný se vztahuje k látkám, které se po uvedení do roztoku rychle rozpouštějí.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

sejít se

Sejít se znamená se potkat, setkat se fyzicky nebo virtuálně, například na schůzce, poradě, večírku nebo online.

říci <co> (rychle)

Říci:vyjádřit myšlenku nebo názor slovy.

dát dolů (bednu)

Přenést bednu dolů, např. ze schodů nebo z vyššího patra.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat nebo cestovat.

dolů

Směr k zemi nebo do hloubky; opačný směr než nahoru.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

padat dolů

Padat dolů znamená přesouvat se směrem dolů, často rychle a nekontrolovaně.

snést se

Snést se znamená vydržet, obětovat, vzdát se něčeho nebo přijmout něco negativního.

stáhnout (dolů)

Stáhnout: Kopírovat soubor z internetu do počítače.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

sejít

Sejít znamená pohybovat se směrem dolů, poklesnout nebo sestoupit.

snést

Snést znamená unést sebe nebo něco jiného; přenést sebe, věci nebo myšlenky z jednoho místa na druhé.