Facebook

Snést se (dolů) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu snést se (dolů).

Význam: Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

spadnout (z kola)

Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

rychle

Rychle znamená rychle pohybovat se nebo se rozhodovat, provádět akce nebo výpočty rychleji než obvykle.

paprsek (u kola)

Paprsek je část kola, která podporuje a zajišťuje spojení mezi kolem a ráfkem. Jedná se o důležitou součást kola, která je zodpovědná za pohyb kola.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

jet (rychle)

Jet je odezva na požadavek rychlého pohybu - být rychlejší než obvykle.

sejít

Sejít je synonymum pro sestoupit, projít po či skrz něco, odcházet nebo se ocitnout na nižší úrovni.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

spadnout

Spadnout znamená nečekaně a rychle pád na zem, do vody nebo jiný povrch.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

padat dolů

Padat dolů znamená přesouvat se směrem dolů, často rychle a nekontrolovaně.

dolů

Směr dolů. Může to znamenat vertikální pohyb směrem dolů, nebo činnosti, které jsou zaměřené na redukci nebo klesání.

udělat <co> příliš rychle

Vykonat úkol rychle, než je obvyklé.

sejít dolů

Sejít dolů znamená pohyb směrem dolů, z vyššího místa na nižší.

sejít se

Setkat se, společně se sejít, shromáždit se.

spadnout se

Spadnout se znamená rychle, náhlé a nečekané zvýšení nebo snížení.

dávat dolů

Snížit, odepřít, odmítnout.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

upravit číslo (dolů n. nahoru)

Upravit číslo znamená změnit jeho hodnotu buď nahoru nebo dolů.

obklíčení (rychlé)

Obklíčení je proces obklopení nepřítele silami, aby byl zajat nebo donucen k odchodu.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.