Facebook

Snést se (dolů) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu snést se (dolů).

Význam: Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

spadnout (z kola)

Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

seběhnout (dolů)

Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

rychle

Rychle znamená rychlé a intenzivní pohyb nebo činnost; rychle se pohybovat nebo reagovat; trvat krátce.

sejít

Sejít znamená pohybovat se směrem dolů, poklesnout nebo sestoupit.

rychle jít

Rychle jít znamená běžet nebo chodit rychle, aby se dosáhlo nějakého cíle v krátkém čase.

osa (kola)

Osa je díl kola, který je spojen s ráfkem a je poháněn motorem. Je to hlavní část kola, která se otáčí a umožňuje pohyb.

zvednout se (rychle)

Rychle se postavit, vstát.

stahovat (dolů)

Stahovat znamená kopírovat data z jednoho zdroje, například internetu, na vlastní počítač.

sejít se

Setkat se, dát se dohromady; být fyzicky přítomni na stejném místě a čase.

snést se (dolů)

Snést se znamená zmírnit intenzitu, zeslabit, snížit, ustoupit.

padat dolů

Padat dolů znamená přesouvat se směrem dolů, často rychle a nekontrolovaně.

spadnout (bomba)

Spadnout: dopadnout nebo padnout z výšky, např. bomba vybuchla a spadla.

spadnout

Spadnout znamená rychle a nekontrolovaně přijít o rovnováhu nebo ztratit pevnou pozici.

pouštět (dolů)

Pouštět znamená snižovat, ubírat nebo uvolňovat.

dolů

Směr dolů, ve smyslu poklesu, úbytku nebo snížení; opakem je výška nebo nahoru.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

projít (rychle)

Projít: absolvovat, dokončit; projet, procházet, překonat.

nechat spadnout

Nechat spadnout znamená ponechat bez pomoci, nezasáhnout ani nezasahovat.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.