Facebook

Sundat dolů - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu sundat dolů.

Význam: Odebrat, snížit, odstranit.

odstranit (vládu)

Odstranit vládu znamená ukončit její mocenskou pozici a zbavit ji pravomoci.

svrhnout

Svrhnout znamená rychle a násilně postavit, odstranit nebo znehodnotit.

suspendovat

Suspendovat znamená dočasně pozastavit činnost, proces nebo vztah.

degradovat

Odstranit nebo snížit hodnost, postavení, pozici nebo význam člověka nebo věci.

sestavit

Sestavit znamená složit jednotlivé části dohromady, aby vznikla fungující celek.

složit

Složit znamená skládat z různých částí, nebo zároveň znamená obtížnost ve vyřešení.

spojit

Spojit znamená připojit nebo spojit jednu věc s druhou. Může to být mezi dvěma lidmi, předměty nebo dokonce myšlenky.

sesednout

Sesednout se rozumí přesunout se na nížší pozici, sednout si, zaujmout jinou polohu.

Podobná synonyma

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

odstranit <co> (kousáním)

Odstranit (kousáním) znamená odstranit ho tím, že se do něj zakousnete.

odstranit (stopy)

Odstranit znamená odstranit stopy, tedy všechny zbytky nebo dokonce zcela zničit.

složit (symfonii)

Komponovat, skládat a organizovat noty do složité hudební skladby.

odstranit <koho>

Odstranit: odstranit/odstranit/odejmout/vymazat/zrušit (člověka/věc).

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

odstranit (víko)

Odebrat, uvolnit, sundat, zbavit se.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

odstranit (z funkce)

Odstranit (z funkce) znamená odstranit nebo eliminovat něco ze své role nebo funkce.

složit <co>

Složit znamená skládat z více částí, složit dohromady, skládat do konkrétního tvaru nebo uspořádání.

odstranit (z paměti)

Vymazat z paměti, odstranit, eliminovat.

odstranit (fouknutím)

Odstranit fouknutím znamená odstranit něco pomocí proudění vzduchu, například pomocí vysavače nebo foukání.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

sestavit (program)

Sestavit program znamená složit jednotlivé části programu dohromady tak, aby byl funkční a splňoval požadavky.

odstranit

Odstranit znamená odstranit nebo odstranit něco, co je nežádoucí nebo nepotřebné.

spojit se

Spojit se znamená vzájemně se propojit nebo spojit, aby se vytvořila jednotná síť nebo souvislost.

složit (náklad)

Složit znamená nést těžkou újmu, obtíž nebo náklady, které jsou vyžadovány.

sestavit (přístroj)

Sestavit znamená spojit jednotlivé části do funkčního celku. Při sestavování přístrojů se jednotlivé části spojují a upevňují, aby vytvořily funkční celek.

spojit se <s kým>

Spojit se znamená navázat vztah nebo vazbu mezi dvěma lidmi nebo věcmi.

složit (kauci)

Platit kauci je proces, kdy se dává finanční částka jako záruka, že se něco splní.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.