Facebook

Seběhnout (dolů) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu seběhnout (dolů).

Význam: Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

spadnout (z kola)

Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

pustit (dolů)

Pustit (dolů): uvolnit, zpustit, osvobodit, propustit, propustit (zaměstnance).

spadnout se

Spadnout se znamená rychle, náhlé a nečekané zvýšení nebo snížení.

snést (na hromadu)

Snést znamená přenést něco, co je již uskladněno, například materiál, na jiné místo a uspořádat ho do hromady.

postavit se (rychle)

Stát si za svým, prezentovat své stanovisko nebo názor, bránit se.

viset (dolů)

Viset znamená zavěšení, držení se na něčem tak, že tělo visí ve vzduchu.

sejít (z cesty)

Sejít znamená opustit cestu, vystoupit z ní nebo se s ní odpojit.

sejít

Sejít znamená opustit místo, kde se nacházíte, a vydat se kamkoliv jinam.

jet (rychle)

Jet znamená rychle se pohybovat, běžet, létat nebo jinak se pohybovat rychle.

snést

Snést znamená unést sebe nebo něco jiného; přenést sebe, věci nebo myšlenky z jednoho místa na druhé.

sejít se

Setkat se, sblížit se, spojit se.

jít rychle <kam>

Jít rychle znamená jít rychleji než obvykle, s větší intenzitou, aby se dosáhlo cíle.

shodit (dolů)

Shodit znamená ostatně být vyhozeným, jít dolů, spadnout nebo zůstat v pádu.

snést se <s kým>

Snést se s někým znamená trpělivě přijmout jeho slova, činy nebo postoje.

odejít rychle

Odejít rychle = opustit místo rychle, být pryč.

rychle

Rychle znamená rychlý pohyb, akce nebo proces; požadavek na rychlost nebo odpověď.

spadnout

Spadnout znamená nečekaně a rychle pád na zem, do vody nebo jiný povrch.

jet rychle

Jet rychle: jízda s vysokou rychlostí, aby se dosáhlo rychlého cíle.

vypít <co> (rychle)

Zkonzumovat rychle a úplně celou dávku nebo objem něčeho, obvykle tekutiny.

dolů

Směr k zemi nebo do hloubky; opačný směr než nahoru.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

jít (rychle)

Udělat něco rychle, rychle se pohybovat nebo jít.

povědět (rychle)

Říci, prozradit, sdělit.