Facebook

Seběhnout (dolů) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu seběhnout (dolů).

Význam: Seběhnout (dolů) znamená rychle se pohybovat dolů po schodech nebo kopci, obvykle s cílem dosáhnout určitého cíle.

snést se (dolů)

Snést se je vyjadřováním toho, že se něco sníží, většinou nějaká věc, nebo člověk, nebo hladina vody. To může být často používáno pro odkazování na pokles ceny nebo tržní hodnoty.

spadnout (z kola)

Spadnout z kola znamená při jízdě na kole nečekaně ztratit kontrolu a spadnout na zem.

sejít rychle (po schodech)

Sejít rychle znamená sesednout rychle po schodech, abyste dosáhli nižší úrovně v místnosti nebo budově.

Podobná synonyma

stáhnout (dolů)

Stáhnout: Kopírovat soubor z internetu do počítače.

rychle

Rychle znamená s velkou rychlostí, s intenzitou, rychleji než obvykle.

jet rychle

Jet rychle: jízda s vysokou rychlostí, aby se dosáhlo rychlého cíle.

odejít (rychle)

Odejít: opustit místo, odejít z místa, ukončit pobyt.

dolů

Směr k zemi nebo do hloubky; opačný směr než nahoru.

odejít rychle

Odejít rychle = opustit místo rychle, být pryč.

viset (dolů)

Viset znamená zavěšení, držení se na něčem tak, že tělo visí ve vzduchu.

sejít

Sejít znamená pohybovat se směrem dolů, poklesnout nebo sestoupit.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.

jet (rychle)

Jet je odezva na požadavek rychlého pohybu - být rychlejší než obvykle.

vysypat <co> (rychle)

Vysypat : rychle vyložit/uspořádat, odstranit, vyhodit z něčeho.

spadnout

Spadnout znamená rychle dopadnout na zem nebo na jinou plochu z výšky.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

vypít (rychle)

Vypít: dopít nápoj až do dna, spotřebovat celou dávku, nezbytné množství.

sejít se

Setkat se, shromáždit se; sejít se znamená společně se sejít, seskupit se na jednom místě.

spadnout (na zem)

Padnout na zem, znamená neúspěšné pády, kdy člověk nechce nebo nemůže udržet rovnováhu.

snést se

Snést se znamená vydržet, obětovat, vzdát se něčeho nebo přijmout něco negativního.

pustit (dolů)

Pustit (dolů): uvolnit, zpustit, osvobodit, propustit, propustit (zaměstnance).