Facebook

Stáhnout (dolů) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu stáhnout (dolů).

Význam: Stáhnout: Kopírovat soubor z internetu do počítače.

posunout

Přesunout, přemístit nebo přesunout něco o nějakou vzdálenost.

sumarizovat

Sumarizovat znamená shrnout informace do krátkého a jasného shrnutí.

Podobná synonyma

posunout (řádek)

Přesunout něco jinam; změnit jeho pozici, umístění nebo umístění něčeho jiného.

posunout se

Přesunout se, změnit pozici, místo, prostor, čas; změnit směr; udělat krok kupředu či dozadu.

posunout <co>

Přesunout, přemístit nebo posunout znamená přesouvat něco z jednoho místa na druhé.

posunout (stůl)

Přesunout, přemístit stůl na jiné místo.

posunout (skříň)

Přesunout, přemístit nebo přesunout skříň na jiné místo.

posunout <co kam>

Posunout znamená přesunout nebo přesunout na jiné místo nebo do jiné polohy.

posunout (zápas)

Přesunout něco, např. zápas, na pozdější datum nebo čas.