Facebook

Soužit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu soužit.

Význam: Soužití je sdílení života a prostředí ve společném místě a čase, obvykle vyžadující spolupráci a vzájemnou úctu.

mačkat

Mačkat znamená stisknout nebo tlačit něco silou nebo sílou.

promačkávat

Promačkávat znamená stlačit nebo zmáčknout něco v důsledku tlaku nebo tření.

tlačit

Tlačit znamená působit silou nebo nátlakem na něco, aby se pohybovalo nebo se změnilo.

trápit

Trápit je způsobovat fyzickou nebo psychickou újmu nebo utrpení.

znepokojovat

Znepokojovat znamená vyvolávat obavy a velkou nejistotu.

zneklidňovat

Zneklidňovat znamená dělat něco, co vyvolává strach, úzkost nebo obavy.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

týrat

Týrat znamená páchat fyzické, psychické nebo sexuální násilí na někom.

mučit

Mučit znamená přinášet fyzické nebo psychické utrpení, týrání nebo krutost.

trýznit

Trýznit znamená trvale nebo často způsobovat někomu úzkost, utrpení nebo fyzickou bolest.

těšit

Těšit se znamená prožívat příjemné emoce před očekávanou událostí nebo situací.

Podobná synonyma

tlačit na (veslo)

Tlačit na veslo znamená veslovat intenzivněji, aby bylo dosáhnuto rychlejšího tempa.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít se něčím zabývat nebo se do toho zapojit.

mámit <co z koho>

Mámit je vyvolat u někoho pocit, který není autentický nebo je založen na nesprávných informacích.

učit <koho>

Učit se označuje pro proces poskytování informací nebo dovedností tomu, koho se učí.

uvědomovat <koho>

Uvědomovat si něco/někoho znamená být si vědomý toho/toho, co děláte/dělá, a mít o tom přehled.

propouštět <koho>

Propouštět znamená propustit zaměstnance z práce.

vypovědět <koho>

Vypovědět znamená formálně ukončit pracovní poměr s určitou osobou.

usměrňovat <koho>

Usměrňovat znamená vychovávat někoho tak, aby se správně choval a dodržoval pravidla.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená potkat ho nečekaně.

přijít <na koho>

Přijít na někoho znamená dosáhnout něčeho, čeho se dosud nedosáhlo; dosáhnout prospěchu nebo úspěchu.

provdat <koho>

Provdat je označení pro obřad, při kterém se muž a žena stávají manžely.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

hrát kopanou <za koho>

Hrát kopanou je aktivita, při které se hráči snaží skórovat góly do branky soupeře. Je to týmová hra, kde hráči hrají za vybraný tým.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit = dehonestovat, ponížit, osočit.

kousnout <koho>

Kousnout znamená úmyslně ohnout čelisti a nehty na rtech, aby se způsobil bolestivý zranění.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

dolehnout <na koho>

Dolehnout na někoho znamená vyvíjet na něj tlak a uvalovat na něj nějakou formu nátlaku či manipulace.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

vzdělat <koho>

Vzdělat: poskytnout někomu kvalitní vzdělání/vzdělávací zkušenosti.

zbít <koho>

Zbít je použít fyzickou sílu a násilí k útoku na někoho.

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.

dopadnout <koho>

Dopadnout znamená dosáhnout očekávaného výsledku, či cíle, který byl nastaven.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

porazit <koho>

Vítězství nad někým ve srovnání nebo konkurenci; přemoci a zvítězit nad někým jiným.

mučit se

Prožívat silnou bolest nebo utrpení; trápit se, trpět psychickými či fyzickými útrapami.

prověřovat <koho>

Prověřovat znamená důkladně zkoumat/vyšetřovat něčí minulost, pověst či přítomnost, aby bylo možné posoudit jeho/její spolehlivost.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

napravit <koho>

Napravit: udělat opravu či opatření pro nápravu něčí chyby, nedostatku nebo poškození.

působit <na koho> (sugescí)

Působit znamená vytvářet vliv na někoho, ovlivňovat jeho myšlení, činy nebo rozhodnutí.