Facebook

Požadovat výkon <od koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu požadovat výkon <od koho>.

Význam: Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

zatěžkat <co>

Zatěžkat je sloveso, které znamená udělat něco těžkým, obtížným nebo zdlouhavým.

obtížit

Obtížit: způsobit problém nebo překážku; komplikovat, ztěžovat, znesnadňovat něčí činnost.

vystavit námaze

Vystavit námaze znamená učinit něco obtížného, náročného nebo úmorného.

Podobná synonyma

vystavit akreditiv

Vystavit akreditiv je bankovní záruka pro výplatu určité částky na základě transakce mezi dvěma stranami.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

vystavit

Vystavit znamená prezentovat, ukázat nebo předvést informace, věci nebo umělecká díla.

vystavit objednávku

Vystavit objednávku znamená vytvořit a vydat dokument, který bude obsahovat informace o produktu nebo službě, kterou má někdo koupit.

vystavovat námaze

Vystavovat námaze znamená fyzicky, psychicky nebo emočně přetěžovat někoho nebo něco.

zatěžkat

Zatěžkat znamená obtížně obstarat, zařídit nebo naplnit.

vystavit <co>

Vystavit: zveřejnit, ukázat; prezentovat na veřejnosti, vystavením představit.

vystavit radiaci

Vystavit radiaci znamená nechat se vystavit záření, např. rentgenovým paprskům, pro diagnostické, terapeutické nebo výzkumné účely.

vystavit (ven)

Vystavit znamená umístit něco, například produkt či nějakou prezentaci, na obdiv a prohlížení veřejnosti.

vystavit <komu> (pas)

Udělit někomu pas (nebo jinou dokumentaci) a oficiálně povolit jeho cestu.