Facebook

Samovolný - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu samovolný.

Význam: Samovolný: prováděný bez zásahu člověka, automatický, přirozený, dobrovolný.

bezděčný

Bezděčný se odkazuje na stav být nevědomý, nevědomý nebo nevědomý o určité situaci nebo okolnostech.

neúmyslný

Neúmyslný se odkazuje na něco, co se stalo bez vědomí člověka nebo bez jeho úmyslu.

mimoděčný

Mimoděčný: nečekaný, neočekávaný; není podmíněn nějakou dohodou či vztahem.

záměrný

Úmyslný, cílený; schválný, vědomý, promyšlený; s úmyslem, vědomě, záměrně.

úmyslný

Úmyslný: čin nebo jednání s vědomím toho, že by mohlo mít určité následky.

mimovolný

Mimovolný je označení pro procesy a reakce, které se dějí bez vědomí či vědomého úsilí.

spontánní

Spontánní znamená náhle, impulzivně nebo bez předchozího přípravy.

nechtěný

Nechtěný je to, co se děje nebo co je přijato nebo i dáno proti vůli někoho nebo něčeho.

dobrovolný

Dobrovolný znamená činit něco z vlastní vůle, bez nutnosti či povinnosti.

svobodný

Svobodný znamená osvobozený od politických, právních nebo jiných omezení a mít plnou volnost jednat.

přirozený

Přirozený znamená přítomnost přírodních vlastností nebo schopností, aniž by byly výsledkem umělého vývoje nebo vlivu.

svévolný

Svévolný je pojem označující činnost, která je prováděna bez jakékoli autority a zákonů.

libovolný

Libovolný se obvykle používá pro popis volnosti v možnostech, jako volba nebo přístup. Označuje situaci, kdy není žádný limit nebo omezení.

Podobná synonyma

přirozený (běh)

Přirozený běh je pohyb, který je veden instinktem a jehož cílem je zůstat v kondici, udržovat energii a zvládat životní situace.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

přirozený pud

Přirozený pud je instinktivní a automatická touha po něčem, co odpovídá přirozenému biologickému programování člověka.