Facebook

Roztříštit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu roztříštit.

Význam: Roztříštit znamená rozdělit, rozdrobit na menší části.

rozkouskovat (půdu)

Rozkouskovat půdu: rozdělit půdu na menší kousky, aby se usnadnila příprava půdy pro pěstování.

atomizovat

Atomizovat znamená rozdělit na nejmenší části, rozdrobit.

rozdrolit (hlínu)

Rozdrolit znamená rozdrtit (hlínu) na menší částice, vyrovnat je a udělat hladkou povrchovou úpravu.

rozbít

Rozbít je rozdělit nebo zničit něco fyzicky, nebo rozdělit něco na menší části.

rozrazit (lebku)

Rozrazit lebku znamená rozbít ji pomocí násilí a nástrojů.

rozdělit

Rozdělit znamená oddělit věci nebo lidi do oddělených částí nebo skupin.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit do částí nebo částí. Je to proces dělení jedné věci na menší části, aby byly snadněji pochopitelné.

Podobná synonyma

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozbít (postupně)

Rozbít znamená fyzicky rozdělit na menší části, zlomit nebo zničit.

rozbít se

Rozbít se znamená rozdělit, roztříštit nebo zničit.

rozbít se (váza)

Rozbít se znamená roztříštit, roztrhat nebo rozdrtit, obvykle nádobu jako např. vázu.

nakupit (hlínu)

Koupit hlínu, materiál sestávající z minerálů, který se používá k výrobě zahradních úprav a konstrukcí.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

zkypřovat (půdu)

Zkypřovat půdu znamená ji mechanicky zhutnit, aby byla vhodnější pro pěstování plodin.

rozbít (na kousky)

Rozbít znamená rozdělit na menší části, roztříštit na kousky.

udupat (hlínu)

Udupat znamená zhutnit hlínu nebo jinou půdní směs pomocí kopání, tlačení nebo tření.

rozdrolit

Rozdrolit znamená oddělit, rozložit na menší části nebo rozbít na kousky.

přisvojit si (půdu)

Přisvojit si znamená získat vlastnictví, obvykle právo vlastnit věc, např. půdu.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: Rozdělit na menší části nebo části, aby se lépe pochopil celek.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve vozidle znamená havarovat, dojít si na vozidle škody a často i zranění.

navrstvit (hlínu)

Navrstvit znamená vrstvit jednu vrstvu hlíny na druhou.

dusat (hlínu)

Dusat znamená rozmělnit hlínu na jemný prášek pomocí mezičlánků.

rozbít (auto)

Rozbít auto znamená poškodit ho neúmyslně silou, čímž dojde k jeho destrukci.

spravovat (půdu)

Správa půdy zahrnuje plánování, údržbu a využití půdy k hospodářským účelům.

rozbít se (okno)

Rozbít se: fyzicky poškodit či roztrhnout věc (v tomto případě okno) silou nebo násilím.

kultivovat půdu (pluhem)

Kultivovat půdu pluhem znamená zbavit ji plevelu a uvolnit ji pro lepší prokrvení a výživu.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.