Facebook

Roztříštit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu roztříštit.

Význam: Roztříštit znamená rozdělit, rozdrobit na menší části.

rozkouskovat (půdu)

Rozkouskovat půdu: rozdělit půdu na menší kousky, aby se usnadnila příprava půdy pro pěstování.

atomizovat

Atomizovat znamená rozdělit na nejmenší části, rozdrobit.

rozdrolit (hlínu)

Rozdrolit znamená rozdrtit (hlínu) na menší částice, vyrovnat je a udělat hladkou povrchovou úpravu.

rozbít

Rozbít je rozdělit nebo zničit něco fyzicky, nebo rozdělit něco na menší části.

rozrazit (lebku)

Rozrazit lebku znamená rozbít ji pomocí násilí a nástrojů.

rozdělit

Rozdělit znamená oddělit věci nebo lidi do oddělených částí nebo skupin.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit do částí nebo částí. Je to proces dělení jedné věci na menší části, aby byly snadněji pochopitelné.

Podobná synonyma

rozbít (na kousky)

Rozbít znamená rozdělit na menší části, roztříštit na kousky.

rozbít (postupně)

Rozbít znamená fyzicky rozdělit na menší části, zlomit nebo zničit.

rozbít se (v autě)

Rozbít se ve voze znamená čelit dopravní nehodě, která může mít za následek vážné poškození vozidla a zranění osob.

rozbít se

Rozbít se znamená rozdělit nebo rozrušit něco, např. materiál nebo strukturu, silou.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: Rozdělit na menší části nebo části, aby se lépe pochopil celek.

rozbít (kůlnu)

Rozbít znamená roztrhnout, rozdrtit nebo rozdělit na menší části. V případě kůlny to znamená roztrhnout její stěny nebo rozdělit ji na části.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

rozbít se (váza)

Rozbít se: roztříštit cožkoli, v tomto případě vázu, tak, aby se způsobil trvalý poškození.

udupat (hlínu)

Udupat znamená zhutnit hlínu nebo jinou půdní směs pomocí kopání, tlačení nebo tření.

rozbít (nádobí)

Rozbít nádobí znamená roztříštit ho na drobné kousky.

rozdělit (úkoly)

Rozdělit znamená roztřídit nebo rozložit něco do částí nebo částí. To může zahrnovat rozdělení úkolů, úloh nebo úkolů mezi lidi.

zkypřovat (půdu)

Zkypřovat znamená zahrabávat půdu, aby se zvýšila její úrodnost a prokrvení.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

rozdělit (prostředky)

Rozdělit znamená dělit něco na části a rozdělovat prostředky znamená dělit je mezi různé osoby nebo skupiny.

kultivovat půdu (pluhem)

Kultivovat půdu pluhem znamená zbavit ji plevelu a uvolnit ji pro lepší prokrvení a výživu.

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

rozbít (auto)

Rozbít auto znamená poškodit ho neúmyslně silou, čímž dojde k jeho destrukci.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

navrstvit (hlínu)

Navrstvit znamená vrstvit jednu vrstvu hlíny na druhou.

nakupit (hlínu)

Koupit hlínu, materiál sestávající z minerálů, který se používá k výrobě zahradních úprav a konstrukcí.

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

přisvojit si (půdu)

Přisvojit si znamená získat vlastnictví, obvykle právo vlastnit věc, např. půdu.

rozbít se (okno)

Rozbít se: fyzicky poškodit či roztrhnout věc (v tomto případě okno) silou nebo násilím.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.