Facebook

Rozkouskovat (půdu) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozkouskovat (půdu).

Význam: Rozkouskovat půdu: rozdělit půdu na menší kousky, aby se usnadnila příprava půdy pro pěstování.

roztříštit

Roztříštit znamená rozdělit, rozdrobit na menší části.

atomizovat

Atomizovat znamená rozdělit na nejmenší části, rozdrobit.

rozdrolit (hlínu)

Rozdrolit znamená rozdrtit (hlínu) na menší částice, vyrovnat je a udělat hladkou povrchovou úpravu.

Podobná synonyma

roztříštit (výbuchem)

Roztříštit (výbuchem) znamená roztrhat na kousky nebo na jemné částice silným výbuchem.

nakupit (hlínu)

Koupit hlínu, materiál sestávající z minerálů, který se používá k výrobě zahradních úprav a konstrukcí.

navrstvit (hlínu)

Navrstvit znamená vrstvit jednu vrstvu hlíny na druhou.

dusat (hlínu)

Dusat znamená rozmělnit hlínu na jemný prášek pomocí mezičlánků.

roztříštit se

Roztříštit se znamená rozdělit se na mnoho menších částí.

rozdrolit

Rozdrolit znamená oddělit, rozložit na menší části nebo rozbít na kousky.

udupat (hlínu)

Udupat znamená zhutnit hlínu nebo jinou půdní směs pomocí kopání, tlačení nebo tření.

roztříštit se (zrcadlo)

Roztříštit se: rozbít, rozpárat, roztrhat na malé kousky.

nahromadit (hlínu)

Nahromadit znamená sesbírat a skládat po částech dohromady. V případě hlíny se jedná o sesbírání a skládání částic hlíny do většího objemu.