Facebook

Rozdělit se (cesty) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rozdělit se (cesty).

Význam: Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

Podobná synonyma

rozčlenit (úkoly)

Rozčlenit znamená rozdělit na menší části nebo části s jasnými mezníky. Například rozčlenit úkol na menší kroky a úkoly.

spojit

Spojit znamená sdružit, sjednotit nebo propojit dvě nebo více částí, aby vytvořily jeden celek.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: rozdělit na menší části, podrobně analyzovat.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit na menší části nebo části, které jsou sestaveny do většího celku.

spojit se <s kým>

Spojit se znamená navázat vztah nebo vazbu mezi dvěma lidmi nebo věcmi.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.