Facebook

Rozdělit se (cesty) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rozdělit se (cesty).

Význam: Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

rozčlenit se

Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

Podobná synonyma

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

spojit

Spojit znamená sdružit, sjednotit nebo propojit dvě nebo více částí, aby vytvořily jeden celek.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit do částí nebo částí. Je to proces dělení jedné věci na menší části, aby byly snadněji pochopitelné.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit nebo sjednotit dvě nebo více věcí do vzájemného vztahu.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

rozčlenit <co>

Rozčlenit: rozdělit na menší části, podrobně analyzovat.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

rozčlenit (větu)

Rozčlenit znamená dělit na části, čímž se získají jednotlivé části, které lze zvlášť analyzovat.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.