Facebook

Rozdrolit (hlínu) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu rozdrolit (hlínu).

Význam: Rozdrolit znamená rozdrtit (hlínu) na menší částice, vyrovnat je a udělat hladkou povrchovou úpravu.

rozkouskovat (půdu)

Rozkouskovat půdu: rozdělit půdu na menší kousky, aby se usnadnila příprava půdy pro pěstování.

roztříštit

Roztříštit znamená rozdělit, rozdrobit na menší části.

atomizovat

Atomizovat znamená rozdělit na nejmenší části, rozdrobit.

Podobná synonyma

roztříštit (výbuchem)

Roztříštit (výbuchem) znamená roztrhat na kousky nebo na jemné částice silným výbuchem.

zkypřovat (půdu)

Zkypřovat znamená zahrabávat půdu, aby se zvýšila její úrodnost a prokrvení.

spravovat (půdu)

Správa půdy zahrnuje plánování, údržbu a využití půdy k hospodářským účelům.

roztříštit se

Roztříštit se znamená rozdělit se na mnoho menších částí.

kultivovat půdu (pluhem)

Kultivovat půdu pluhem znamená zbavit ji plevelu a uvolnit ji pro lepší prokrvení a výživu.

roztříštit se (zrcadlo)

Roztříštit se: rozbít, rozpárat, roztrhat na malé kousky.

přisvojit si (půdu)

Přisvojit si znamená získat vlastnictví, obvykle právo vlastnit věc, např. půdu.