Facebook

Rozčlenit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rozčlenit se.

Význam: Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

Podobná synonyma

rozdělit se (národ)

Rozdělení se národa znamená oddělit části nebo jednotlivce od zbytku tak, aby se vytvořily dvě nebo více samostatných částí.

dělit se (cesty)

Dělit se o cestu znamená sdílet dopravní prostředky k cíli, aby byly ušetřeny čas i peníze.

odbočit (z cesty)

Odbočit: změnit směr, opustit původní cestu a jít jiným směrem.

spojit

Spojením se rozumí sčítání nebo sdružování objektů nebo činností do jednoho celku.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

postavit (do cesty)

Udělat nebo vytvořit překážku, která brání dalšímu postupu.

rozdělit

Rozdělit znamená roztřídit, rozložit nebo odloučit něco na menší části.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

sejít (z cesty)

Sejít znamená opustit cestu, vystoupit z ní nebo se s ní odpojit.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

rozbíhat se (cesty)

Rozbíhat se znamená získat rychlost nebo pohyb, obyčejně do nějakého nového směru. V případě cesty se tak rozbíhá vozidlo, aby se dostalo na místo určení.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

náčrt cesty

Náčrt cesty je předběžný plán nebo popis trasy, kterou někdo bude následovat.

postavit se (do cesty)

Odmítnout nebo se postavit do cesty něčemu/někomu; odporovat, akceptovat riziko nebo bojovat za svou myšlenku.

konat cesty

Cestování, putování; získávat zkušenosti a poznávat nová místa.