Facebook

Rozčlenit se - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu rozčlenit se.

Význam: Rozčlenit se znamená dělit se o něco nebo část sebe do menších částí.

rozdělit se (cesty)

Rozdělit se (cesty) znamená rozdělit se po odlišných směrech; jít dvěma různými cestami.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

Podobná synonyma

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

dělit se (cesty)

Dělit se o cestu znamená sdílet dopravní prostředky k cíli, aby byly ušetřeny čas i peníze.

rozdělit

Rozdělit znamená roztřídit, rozložit nebo odloučit něco na menší části.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

spojit

Spojit znamená propojit nebo sloučit dvě nebo více věcí do jednoho.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

odbočit (z cesty)

Odbočit znamená přestat jít po původní cestě a místo toho se obrátit jiným směrem.

sejít (z cesty)

Sejít znamená opustit cestu, vystoupit z ní nebo se s ní odpojit.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

postavit se (do cesty)

Odmítnout nebo se postavit do cesty něčemu/někomu; odporovat, akceptovat riziko nebo bojovat za svou myšlenku.

náčrt cesty

Náčrt cesty je předběžný plán nebo popis trasy, kterou někdo bude následovat.

konat cesty

Cestování, putování; získávat zkušenosti a poznávat nová místa.

rozdělit se (republika)

Rozdělení se označuje jako proces, v němž se stát rozděluje na dva nebo více samostatných států.

rozdělit se

Rozdělení se znamená podělit se o něco, rozdělit se napůl nebo do více částí, dělit se o prostředky, čas, úsilí, názory nebo znalosti.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

stavět se (do cesty)

Připravovat se na cestu; balit, připravovat věci, zásoby a přípravné kroky na cestu.