Facebook

Atomizovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu atomizovat.

Význam: Atomizovat znamená rozdělit na nejmenší části, rozdrobit.

rozkouskovat (půdu)

Rozkouskovat půdu: rozdělit půdu na menší kousky, aby se usnadnila příprava půdy pro pěstování.

roztříštit

Roztříštit znamená rozdělit, rozdrobit na menší části.

rozdrolit (hlínu)

Rozdrolit znamená rozdrtit (hlínu) na menší částice, vyrovnat je a udělat hladkou povrchovou úpravu.

Podobná synonyma

přisvojit si (půdu)

Přisvojit si znamená získat vlastnictví, obvykle právo vlastnit věc, např. půdu.

kultivovat půdu (pluhem)

Kultivovat půdu pluhem znamená zbavit ji plevelu a uvolnit ji pro lepší prokrvení a výživu.

dusat (hlínu)

Dusat znamená rozmělnit hlínu na jemný prášek pomocí mezičlánků.

roztříštit se (zrcadlo)

Roztříštit se: rozbít, rozpárat, roztrhat na malé kousky.

udupat (hlínu)

Udupat znamená zhutnit hlínu nebo jinou půdní směs pomocí kopání, tlačení nebo tření.

navrstvit (hlínu)

Navrstvit znamená vrstvit jednu vrstvu hlíny na druhou.

nakupit (hlínu)

Koupit hlínu, materiál sestávající z minerálů, který se používá k výrobě zahradních úprav a konstrukcí.

rozdrolit

Rozdrolit znamená oddělit, rozložit na menší části nebo rozbít na kousky.

spravovat (půdu)

Správa půdy zahrnuje plánování, údržbu a využití půdy k hospodářským účelům.

roztříštit (výbuchem)

Roztříštit (výbuchem) znamená roztrhat na kousky nebo na jemné částice silným výbuchem.

zkypřovat (půdu)

Zkypřovat půdu znamená ji mechanicky zhutnit, aby byla vhodnější pro pěstování plodin.

roztříštit se

Roztříštit se znamená rozdělit se na mnoho menších částí.

nahromadit (hlínu)

Nahromadit znamená sesbírat a skládat po částech dohromady. V případě hlíny se jedná o sesbírání a skládání částic hlíny do většího objemu.