Facebook

Střední míra - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu střední míra.

Význam: Střední míra je hodnota, která se nachází mezi minimální a maximální hodnotou. Je to hodnota, která je považována za optimální pro danou situaci.

prostředek

Prostředek je nástroj, metoda nebo zdroj, který se používá k dosažení nějakého cíle či účelu.

centrum

Centrum je střed, místo, odkud se všechny aktivity šíří; obecně se používá k označení místa s velkou hustotou obyvatel a obchodní aktivity.

těžiště

Těžiště je místo nebo bod, ve kterém se soustřeďuje energie nebo síla.

průměr

Průměr je statistický ukazatel, který vyjadřuje střední hodnotu určitého množství hodnot.

Podobná synonyma

průměr hlavně

Průměr je střední hodnota, která se získá dělením součtu všech čísel výběru stejnou částkou.

prostředek (čisticí)

Prostředek je látka, která se používá ke čištění nebo úpravě něčeho.

těžiště (problému)

Těžiště je bod nebo oblast, která je považována za nejdůležitější v určité situaci nebo problému.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.