Facebook

řez - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu řez.

Význam: Řez je činnost, kdy se něco řeže nebo nabírá do úzkého tvaru, nebo se odřízne.

průmět

Průmět je matematický pojem označující součet hodnot vzorku a jejich průměrnou hodnotu.

základ

Základ je nezbytná podmínka pro vybudování něčeho, může to být fyzická věc nebo nějaké dílo.

základna

Základna je základním bodem nebo místem, ze kterého se vychází pro další úkoly nebo akce.

plán

Plán je předem stanovený postup, který se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů.

říznutí

Říznutí je bolestivá reakce, když člověk narazí nebo se škrábe na ostrý předmět.

zářez

Zářez je drážka, rýha nebo značka, kterou do něčeho vyřezáváme, zřeďujeme, značíme nebo zdůrazňujeme.

šrám

Šrám je způsobená poranění kůže, která může způsobit bolest, modřiny nebo krvácení.

plocha (řezná)

Plocha je povrch, který se používá k řezání a krájení potravin.

kresba písma

Kresba písma je technika částečného nebo úplného vytváření písma pomocí kresby, tvarování a malování.

nářez

Nářez je hromadný útok, který se obvykle využívá jako útok na vojenskou jednotku nebo skupinu osob.

výprask

Výprask je trestné fyzické bití, které je obvykle spojeno s ranami nebo bolestí.

bití

Bití je fyzické násilí, používané k obraně nebo způsobení bolesti osobě, zvířeti nebo předmětu.

Podobná synonyma

dlouhodobý (plán)

Dlouhodobý plán je dlouhá strategie na dosáhnutí cíle, která může trvat několik měsíců nebo let.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

kresba

Kresba je umělecké zobrazení, které může být vyjádřeno tužkou, křídou, pastelkou, atd. a může být vytvářeno jako skicování, studie, ilustrace nebo výtvarné umění.

plocha

Plocha je obecný matematický pojem pro 2D povrch, definovaný pomocí délky a šířky.

kulová plocha

Kulová plocha je geometrická plocha, která je součástí koule. Je to také název pro plochu, která je vymezena křivkou, která je zaoblená ve všech směrech.

plán (stavby)

Plán je podrobný dokument s informacemi o stavbě, který uvádí všechny nezbytné materiály a postupy pro provedení stavby.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

hrací plocha

Hrací plocha je místo pro hry, na kterém se hráči snaží dosáhnout stanoveného cíle.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

umělecký (kresba)

Umělecký obor zahrnující tvorbu kresby, malby a dalších uměleckých děl pro výtvarné potěšení.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

rozvrhovat (plán)

Organizovat časový plán; rozdělit čas na jednotlivé úkoly a plánovat jejich realizaci.

plán (finanční)

Finanční plán je dokument, který obsahuje finanční cíle, plánované výdaje a zdroje financování. Je to mapa, která pomáhá organizacím dosáhnout finančních cílů.

plocha kužele, válce

Plocha kužele je plocha vymezená obvodem kužele, plocha válce je plocha vymezená obvodem válce.

tenká plocha

Tenká plocha je plocha s minimální tloušťkou.

opřít se (o základ)

Opřít se (o základ) znamená stát nebo sedět na pevné podpoře, aby se člověk udržel v rovnováze.

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.