Facebook

Plán (stavby) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu plán (stavby).

Význam: Plán je dokument, který obsahuje přesnou a detailní specifikaci stavby, včetně jejích komponentů, materiálů a dalších požadavků.

sklon

Sklon je změna intonace hlasu, která se používá k vyjádření emocí, názorů, otázek apod.

náchylnost

Náchylnost je schopnost být citlivým na podněty a reagovat na ně, mít tendenci k něčemu nebo být náchylný k něčemu.

předpoklady

Předpoklady jsou předem přijatá předběžná závěra o situaci, na které se založí další postupy.

rozdělení

Rozdělení je činnost rozdělit něco na menší části nebo oddělení; rozdělení může být fyzické, časové nebo ekonomické.

rozvrh

Rozvrh je plán, který určuje časový rozsah pro jednotlivé úkoly a aktivity.

pokyny

Pokyny jsou instrukce nebo doporučení, které vám pomáhají provést úkol nebo postup.

směrnice

Směrnice jsou pokyny nebo doporučení, které pomáhají rozhodovat a provádět úkoly.

Podobná synonyma

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

rozvrh služby

Rozvrh služby je plán času, který určuje, kdy a jak je třeba vykonávat úkoly a náplň práce.

rozdělení (služeb)

Rozdělení je proces rozdělení čehokoliv na části, například služeb, majetku nebo práce.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.