Facebook

Průmět - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu průmět.

Význam: Průmět je matematický pojem označující součet hodnot vzorku a jejich průměrnou hodnotu.

řez

Řez je činnost, kdy se něco řeže nebo nabírá do úzkého tvaru, nebo se odřízne.

základ

Základ je nezbytná podmínka pro vybudování něčeho, může to být fyzická věc nebo nějaké dílo.

základna

Základna je základním bodem nebo místem, ze kterého se vychází pro další úkoly nebo akce.

plán

Plán je předem stanovený postup, který se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů.

Podobná synonyma

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

dlouhodobý (plán)

Dlouhodobý plán je dlouhá strategie na dosáhnutí cíle, která může trvat několik měsíců nebo let.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

plán (stavby)

Plán je podrobný dokument s informacemi o stavbě, který uvádí všechny nezbytné materiály a postupy pro provedení stavby.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

opřít se (o základ)

Opřít se (o základ) znamená stát nebo sedět na pevné podpoře, aby se člověk udržel v rovnováze.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

rozvrhovat (plán)

Organizovat časový plán; rozdělit čas na jednotlivé úkoly a plánovat jejich realizaci.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.