Facebook

Základ - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu základ.

Význam: Základ je nezbytná podmínka pro vybudování něčeho, může to být fyzická věc nebo nějaké dílo.

průmět

Průmět je matematický pojem označující součet hodnot vzorku a jejich průměrnou hodnotu.

řez

Řez je činnost, kdy se něco řeže nebo nabírá do úzkého tvaru, nebo se odřízne.

základna

Základna je základním bodem nebo místem, ze kterého se vychází pro další úkoly nebo akce.

plán

Plán je předem stanovený postup, který se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů.

báze

Báze je základní zdroj informací, který se používá k vytváření, ukládání, organizování, vyhledávání a analyzování dat.

fundament

Fundament je základní stavební kámen pro stavbu nebo jinou strukturu, který je tvořen pevnou, stabilní a trvanlivou podložkou.

podklad

Podklad je základní materiál nebo informace, které obvykle poskytují základ pro další práci či proces.

podstata

Podstata je základní myšlenka nebo princip, ze kterého něco vychází; je to základní charakteristika a esence něčeho.

kořen

Kořen je část rostliny, která se začíná zvedat ze země a absorbovat živiny a vodu.

založení

Založení se vztahuje k vytvoření něčeho nového, jako je organizace, instituce nebo jiná iniciativa.

princip

Princip je základní zásada nebo myšlenka, která vymezuje hranice toho, co je vhodné nebo správné.

východisko

Východisko je bod, ze kterého můžeme začít řešení problému nebo naplňování cíle.

pramen

Pramen je vodní zdroj, jako je řeka nebo jezero, z něhož se získává čerstvá voda.

příčina

Příčina je událost, jev nebo faktor, který způsobuje nějakou změnu nebo skutečnost.

spodek (stavby)

Spodek je otevřený nebo uzavřený stavební díl, který slouží k podepření nosné konstrukce nebo jako základ pro stavbu.

podstavec

Podstavec je nábytek, který slouží k podepření objektu, např. lampy, sochy nebo knihy.

Podobná synonyma

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

skutková podstata

Skutková podstata je základem právního činu, který je nezbytný pro dosažení trestního práva. Označuje všechny skutečnosti, které jsou nezbytné pro možnost přiřadit daný čin k určitému činu.

spodek

Spodek je prostor pod něčím, např. pod zemí nebo pod nábytkem. Je to také druh obuví.

dlouhodobý (plán)

Dlouhodobý plán je dlouhá strategie na dosáhnutí cíle, která může trvat několik měsíců nebo let.

rozvrhovat (plán)

Organizovat časový plán; rozdělit čas na jednotlivé úkoly a plánovat jejich realizaci.

plán (stavby)

Plán je dokument, který obsahuje přesnou a detailní specifikaci stavby, včetně jejích komponentů, materiálů a dalších požadavků.

podstata (věci)

Podstata je základní či nejhlubší význam nebo smysl dané věci.

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.

plán (finanční)

Finanční plán je dokument, který obsahuje finanční cíle, plánované výdaje a zdroje financování. Je to mapa, která pomáhá organizacím dosáhnout finančních cílů.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

pramen vlasů

Pramen vlasů je hustá, kudrnatá struktura, kterou vytváří vlasy po vyčesání.

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

tryskat (pramen)

Tryskat znamená rychle vystřelovat, vybuchovat nebo stříkat.

princip (děje)

Princip je základní zásada nebo myšlenka, na které jsou postaveny konkrétní činy nebo rozhodnutí.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

zakalit (pramen)

Zakalit znamená částečně zakrýt nebo odhalit, často v odkazu na neprůhlednost nebo zamlžení.

strojový spodek

Strojový spodek je základní součástí stroje, která je zodpovědná za jeho celkovou stabilitu a bezpečnou funkci.

bohatý (pramen)

Bohatý je označení pro osobu, která má vysoký majetek nebo vysoký příjem.

princip většiny

Princip je základní myšlenka nebo zásada, která se používá jako základ pro jednání nebo jednání.

kostra (stavby)

Kostra (stavby) je podpůrná struktura, která drží pohromadě jednotlivé části budovy nebo jiného objektu.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

pramen (vlasů)

Pramen je sekce vlasů, která je oddělena od zbytku vlasů a je spojena u kořínků.

příčina (předstíraná)

Příčina (předstíraná): zdánlivý důvod, proč se něco děje, který ve skutečnosti není pravdivý.