Facebook

Základ - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu základ.

Význam: Základ je nezbytná podmínka pro vybudování něčeho, může to být fyzická věc nebo nějaké dílo.

průmět

Průmět je matematický pojem označující součet hodnot vzorku a jejich průměrnou hodnotu.

řez

Řez je činnost, kdy se něco řeže nebo nabírá do úzkého tvaru, nebo se odřízne.

základna

Základna je základním bodem nebo místem, ze kterého se vychází pro další úkoly nebo akce.

plán

Plán je předem stanovený postup, který se zaměřuje na dosahování konkrétních cílů.

báze

Báze je základní zdroj informací, který se používá k vytváření, ukládání, organizování, vyhledávání a analyzování dat.

fundament

Fundament je základní stavební kámen pro stavbu nebo jinou strukturu, který je tvořen pevnou, stabilní a trvanlivou podložkou.

podklad

Podklad je základní materiál nebo informace, které obvykle poskytují základ pro další práci či proces.

podstata

Podstata je základní myšlenka nebo princip, ze kterého něco vychází; je to základní charakteristika a esence něčeho.

kořen

Kořen je část rostliny, která se začíná zvedat ze země a absorbovat živiny a vodu.

založení

Založení se vztahuje k vytvoření něčeho nového, jako je organizace, instituce nebo jiná iniciativa.

princip

Princip je základní zásada nebo myšlenka, která vymezuje hranice toho, co je vhodné nebo správné.

východisko

Východisko je bod, ze kterého můžeme začít řešení problému nebo naplňování cíle.

pramen

Pramen je vodní zdroj, jako je řeka nebo jezero, z něhož se získává čerstvá voda.

příčina

Příčina je událost, jev nebo faktor, který způsobuje nějakou změnu nebo skutečnost.

spodek (stavby)

Spodek je otevřený nebo uzavřený stavební díl, který slouží k podepření nosné konstrukce nebo jako základ pro stavbu.

podstavec

Podstavec je nábytek, který slouží k podepření objektu, např. lampy, sochy nebo knihy.

Podobná synonyma

neúplný (plán)

Neúplný plán je plán, který není úplný nebo je chybějící nějaká důležitá část.

podstata (věci)

Podstata je základní či nejhlubší význam nebo smysl dané věci.

princip většiny

Princip je základní myšlenka nebo zásada, která se používá jako základ pro jednání nebo jednání.

strojový spodek

Strojový spodek je základní součástí stroje, která je zodpovědná za jeho celkovou stabilitu a bezpečnou funkci.

příčina (předstíraná)

Příčina (předstíraná): zdánlivý důvod, proč se něco děje, který ve skutečnosti není pravdivý.

rozvrhovat (plán)

Organizovat časový plán; rozdělit čas na jednotlivé úkoly a plánovat jejich realizaci.

pramen vlasů

Pramen vlasů je hustá, kudrnatá struktura, kterou vytváří vlasy po vyčesání.

vyzradit (plán)

Odhalit plán, který je tajemstvím, a sdělit jeho podrobnosti ostatním.

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.

mít podklad

Mít podklad znamená mít dostatečné informace pro rozhodování nebo jednání, mít dostatek znalostí a informací.

spodek

Spodek je nízký, kulatý, vyvýšený plochý objekt, který se obvykle používá jako základní podpora pro další struktury.

plán (finanční)

Plán je dokument s finančními informacemi o budoucích cílech a výdajích společnosti.

schválení (stavby)

Schválení je oficiální potvrzení, že stavba je v souladu s platnými právními předpisy.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

pramen (vlasů)

Pramen je sekce vlasů, která je oddělena od zbytku vlasů a je spojena u kořínků.

plán (stavby)

Plán je dokument, který obsahuje přesnou a detailní specifikaci stavby, včetně jejích komponentů, materiálů a dalších požadavků.

zakalit (pramen)

Zakalit znamená částečně zakrýt nebo odhalit, často v odkazu na neprůhlednost nebo zamlžení.

vypracovávat (plán)

Vypracovávat znamená analyzovat a připravovat podklady pro podporu realizace plánu.

podstata (člověka)

Podstata člověka je jeho jádro, jeho nejvnitřnější a základní vlastnosti, které jsou často spojeny s jeho charakterem, hodnotami a životním způsobem.

bohatý (pramen)

Bohatý je označení pro osobu, která má vysoký majetek nebo vysoký příjem.

spodek <čeho>

Spodek je dno nebo základ něčeho, obvykle používaný pro podporu nebo zajištění stability.

princip (děje)

Princip je základní zásada nebo myšlenka, na které jsou postaveny konkrétní činy nebo rozhodnutí.

kostra (stavby)

Kostra (stavby) je podpůrná struktura, která drží pohromadě jednotlivé části budovy nebo jiného objektu.

tryskat (pramen)

Tryskat znamená rychle vystřelovat, vybuchovat nebo stříkat.