Facebook

Realita - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu realita.

Význam: Realita je to, co je skutečné a skutečně existuje, co se děje ve skutečnosti.

skutečnost

Skutečnost je stav věcí, který skutečně existuje a je vnímán jako reálný.

fikce

Fikce je umělecké dílo, které vytváří fiktivní svět, postavy a události, které neexistují v reálném životě.

nemovitost

Nemovitost je majetková hodnota v podobě budov, nemovitých věcí a pozemků, která může být prodejná nebo pronajímatelná.

majetek (nemovitý)

Majetek je označení pro nemovitou věc (např. budovy, pozemky, práva) vlastněnou jednotlivcem nebo organizací.

bytí

Bytí je stav existence, být přítomný a prožívat život a všechny jeho podoby.

jsoucnost

Jsoucnost je existenciální koncept, který vyjadřuje prožívání bytí a našeho vztahu k okolnímu světu.

fakt

Fakt je informace či událost, která se stala nebo která je pravdivá.

Podobná synonyma

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

nemovitý

Nemovitý se vztahuje na věci nebo majetek, který nelze snadno přemístit, jako jsou nemovitosti, pozemky, budovy apod.

rozmnožovat (majetek)

Zvyšovat množství majetku zvýšením jeho hodnoty.

přisvojit si (cizí majetek)

Přijmout cizí majetek jako svůj vlastní.

nechat si (majetek)

Nechat si je vyjádření, které znamená uchovat si majetek nebo vlastnictví.

navrátit (majetek)

Vrátit majetek do původního stavu, nebo jeho majiteli.

promrhat (majetek)

Promrhat znamená přežírat, obětovat, utrácet či ztratit majetek nebo peníze.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.

majetek

Majetek je souhrn hmotných a nehmotných statků, které jsou majitelem vlastněny. Tento pojem zahrnuje peníze, nemovitosti, pohledávky, zásoby a obchodní značky.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.

propít (majetek)

Propít (majetek) znamená rozhazovat nebo utrácet majetek nebo peníze bez myšlení na budoucnost.

prohýřit (majetek)

Prohýřit znamená utrácet nebo rozmarně ztrácet majetek.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.

nauka o bytí

Nauka o bytí je filosofický směr zabývající se podstatou bytí a jeho vztahy k člověku a světu.

imitovat (skutečnost)

Imitovat znamená napodobovat nebo kopírovat něčí chování nebo slova.

skutečnost (zjištěná)

Skutečnost je faktické, ověřené nebo nepopíratelné tvrzení o situaci, které se stalo nebo existuje.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

spravovat (majetek)

Správovat znamená udržovat, řídit a zajišťovat správné používání majetku.