Facebook

Realita - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu realita.

Význam: Realita je to, co je skutečné a skutečně existuje, co se děje ve skutečnosti.

skutečnost

Skutečnost je stav věcí, který skutečně existuje a je vnímán jako reálný.

fikce

Fikce je umělecké dílo, které vytváří fiktivní svět, postavy a události, které neexistují v reálném životě.

nemovitost

Nemovitost je majetková hodnota v podobě budov, nemovitých věcí a pozemků, která může být prodejná nebo pronajímatelná.

majetek (nemovitý)

Majetek je označení pro nemovitou věc (např. budovy, pozemky, práva) vlastněnou jednotlivcem nebo organizací.

bytí

Bytí je stav existence, být přítomný a prožívat život a všechny jeho podoby.

jsoucnost

Jsoucnost je existenciální koncept, který vyjadřuje prožívání bytí a našeho vztahu k okolnímu světu.

fakt

Fakt je informace či událost, která se stala nebo která je pravdivá.

Podobná synonyma

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit (majetek): usilovat o oprávněnou konfiskaci majetku k následnému prospěchu a užitku státu.

spravovat (majetek)

Správovat znamená udržovat, řídit a zajišťovat správné používání majetku.

vyjevit (skutečnost)

Ukázat, vyjevit, odhalit, prozradit, naznačit.

majetek

Majetek je souhrn věcí, které jednotlivec nebo skupina lidí vlastní a jejichž užívání a kontrola je právně chráněno.

rozmnožovat (majetek)

Zvyšovat množství majetku zvýšením jeho hodnoty.

nemovitý

Nemovitý se vztahuje na věci nebo majetek, který nelze snadno přemístit, jako jsou nemovitosti, pozemky, budovy apod.

zvětšit se (majetek)

Zvětšit se: zvýšit objem majetku, např. nákupem nebo získáním dalších finančních prostředků.

zablokovat (majetek)

Zablokování majetku znamená omezení jeho užívání nebo ovládání.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

promrhat (majetek)

Promrhat znamená přežírat, obětovat, utrácet či ztratit majetek nebo peníze.

prohýřit (majetek)

Prohýřit znamená utrácet nebo rozmarně ztrácet majetek.

vracet (majetek)

Vracet se rozumí obnovit majetkovou hodnotu nebo majetek vrátit v původním stavu.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat je vyvlastnit majetek od někoho silou práva.

imitovat (skutečnost)

Imitovat znamená napodobovat nebo kopírovat něčí chování nebo slova.

přisvojit si (cizí majetek)

Přijmout cizí majetek jako svůj vlastní.

propít (majetek)

Propít (majetek) znamená rozhazovat nebo utrácet majetek nebo peníze bez myšlení na budoucnost.

navrátit (majetek)

Vrátit majetek do původního stavu, nebo jeho majiteli.

nemovitý (majetek)

Nemovitý majetek je majetek, který je pevně uchován na jednom místě, jako jsou nemovitosti, zemědělské pozemky atd.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.