Facebook

Bytí - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu bytí.

Význam: Bytí je stav existence, být přítomný a prožívat život a všechny jeho podoby.

jsoucnost

Jsoucnost je stav existence, kde je věc či osoba zcela přítomna v realitě.

existence

Existence znamená být, být realitou, být skutečným; být nebo existovat.

žití

Žití je životní styl, který se zaměřuje na kvalitu života a zdravé a udržitelné životní prostředí.

život

Život je proces, kde se vyvíjíme a rozvíjíme, zažíváme štěstí i strasti a objevujeme sebe samé.

realita

Realita je to, co je skutečné a skutečně existuje, co se děje ve skutečnosti.

fakt

Fakt je informace či událost, která se stala nebo která je pravdivá.

Podobná synonyma

obětovat (život)

Odevzdat se dobrovolně, či nedobrovolně, aby ostatní mohli žít, či dosáhnout nějakého cíle.

simulovaný (realita)

Simulovaná realita je technika, která vytváří umělou, ale realistickou zkušenost, kterou lze využít pro výuku, zábavu nebo jiné účely.

prostý život

Prostý život je životní styl zaměřený na omezení materiálních potřeb a usilování o jednoduchost a spokojenost.

neurovnaný (život)

Neurovnaný život je život, který je zaměřen na zdravou a prospěšnou rovnováhu mezi fyzickou a duševní stránkou.

snadný (život)

Život, který je snadný, je plný pozitivních emocí, radosti a veselí. Je relativně bezproblémový, plný uspokojení a štěstí.

strávit (život)

Strávit život znamená prožít jej, prožívat všechny okamžiky života, vytěžit z něj maximum a dojít až do konce.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.

přijít o život

Zemřít, ohrozit nebo ztratit život.

pohodlný (život)

Pohodlný život znamená žít bez stresu, ve zdraví, s dostatečnou finanční stabilitou a štěstím.

neuspořádaný (život)

Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

občanský život

Občanský život je život každého občana ve společnosti, který je charakterizován občanskými právy, povinnostmi a závazky.

kolotat (život)

Kolotat život znamená být pronásledován neúspěchem, trpět neustálou nespokojeností a být obklopen smutkem.

neužitečný (život)

Neužitečný život je život, který postrádá smysl, je bezúčelný a neobsahuje žádnou hodnotu.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

blahobytný (život)

Život blahobytu je život dostatečně šťastný a blahodárný zajišťující pohodlí a bohatství.

znázornit (život)

Znázornit život znamená představit ho jako symbolickou cestu, kterou člověk prochází, přičemž se potkává s překážkami, dobrodružstvími i úspěchy.

současná existence

Současná existence je stav, ve kterém se nacházíme nyní, a který je charakterizován naším současným životem a okolními podmínkami.

utěšený život

Život plný pokoje a pohody, bez stresu a úzkostí.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.

bojovat o (lepší život)

Snažit se o zlepšení svého života, tvrdě pracovat a vybojovat si lepší podmínky.

pochybná existence

Pochybná existence označuje stav, ve kterém existence něčeho nebo někoho je nejasná a otázkou.

prostý (život)

Život prostého člověka je omezený na nezbytnosti, žádné zbytečnosti, jednoduchost a čistotu.

vzniknout (život)

Vzniknout znamená vstoupit do života, narodit se nebo být stvořen.

nasazovat (život)

Vložit činnost, úsilí nebo energii do něčeho, aby se dosáhlo určitého cíle.