Facebook

Jsoucnost - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu jsoucnost.

Význam: Jsoucnost je existenciální koncept, který vyjadřuje prožívání bytí a našeho vztahu k okolnímu světu.

existence

Existence je stav být nebo existovat; bytí, existence, nebo bytí skutečným.

bytí

Bytí je stav být, existovat nebo fungovat; existovat v určitém čase a místě.

jsoucno

Jsoucno je existenciální termín, který se odkazuje k bytí, existenci a vědomí. Vyjadřuje také naši schopnost konat věci, které jsou nezbytné pro naše přežití a život.

realita

Realita je to, co je skutečné a skutečně existuje, co se děje ve skutečnosti.

fakt

Fakt je informace či událost, která se stala nebo která je pravdivá.

Podobná synonyma

pochybná existence

Pochybná existence označuje stav, ve kterém existence něčeho nebo někoho je nejasná a otázkou.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.

simulovaný (realita)

Simulovaná realita je technika, která vytváří umělou, ale realistickou zkušenost, kterou lze využít pro výuku, zábavu nebo jiné účely.

nauka o bytí

Nauka o bytí je filosofický směr zabývající se podstatou bytí a jeho vztahy k člověku a světu.

současná existence

Současná existence je stav, ve kterém se nacházíme nyní, a který je charakterizován naším současným životem a okolními podmínkami.

smysl existence

Smysl existence je hledání smyslu života a jeho naplnění, které odpovídá osobnímu životnímu programu a cílům.