Facebook

Rachot - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rachot.

Význam: Rachot je zvuk, který se objevuje, když se dva nebo více předmětů otřou o sebe nebo se o sebe naráží.

hřmot

Hřmot je silný, náhlý hluk nebo zvuk, který vyvolává napětí a strach.

lomoz

Lomoz je hlučné překotné pohybování, obvykle během hry nebo jiné aktivity.

rachocení

Rachocení je zvukový účinek často používaný v hudbě, filmu, počítačových hrách a mnoha dalších oborech, který připomíná krátké, rychlé a silné zvuky.

ticho

Ticho je absolutní ztišení, kdy není slyšet žádný zvuk.

Podobná synonyma

nastat (ticho)

Nastat znamená, že se v daném prostředí nastane ticho.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

rozhostit se (ticho)

Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.