Facebook

Lomoz - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu lomoz.

Význam: Lomoz je hlučné překotné pohybování, obvykle během hry nebo jiné aktivity.

hřmot

Hřmot je intenzivní, náhlé a hlasité rámus nebo výbuch zvuku.

hluk

Hluk je nepříjemný zvuk, který je často nesourodý, nepravidelný a nepříjemný pro ucho.

halas

Halas je volání, křik nebo řev. Označuje také šum, hluk nebo zvuk, který je slyšet na velké vzdálenosti.

rachot

Rachot je hlučný zvuk, který nastává při nárazu nebo náhlém přerušení hluku.

ticho

Ticho je stav bez zvuku nebo řeči; může to být stav mysli nebo fyzického prostředí.

vřava

Vřava je hluk, který vychází z množství lidí nebo zařízení. Může to být hluk v ulicích, v restauracích, v klubech nebo na koncertech.

shon

Shon je rychlá, intenzivní aktivita nebo zápolení, které má za cíl dosáhnout cíle co nejdříve.

rachocení

Rachocení je zvukový účinek často používaný v hudbě, filmu, počítačových hrách a mnoha dalších oborech, který připomíná krátké, rychlé a silné zvuky.

Podobná synonyma

nastat (ticho)

Nastat znamená, že se v daném prostředí nastane ticho.

vadit (hluk)

Vadit znamená rušit nebo být nepříjemný, zvláště když se jedná o hluk.

obrovský (hluk)

Obrovský znamená velmi hlasitý, výrazný a hlučný.

rušit (ticho)

Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

rozhostit se (ticho)

Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.