Facebook

Pyšnit se - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pyšnit se.

Význam: Pyšnit se znamená chlubit se svými úspěchy, schopnostmi nebo úžasnými vlastnostmi.

chlubit se (úspěchy)

Chlubit se je vyjadřovat hrdost na své úspěchy, ocenění a dosahované výsledky.

vychloubat se

Vychloubat se znamená chovat se jako namyšlenec, znevažovat druhé a vystavovat se nad ně.

vynášet se

Vynášet se znamená získávat slávu, uznání a úspěch.

honosit se

Honosit se znamená chlubit se; činit se bohatým, mít prestiž a uznání.

chvástat se

Chvástat se je sebehodnotit pozitivně, slavit své úspěchy a zdůrazňovat své schopnosti.

Podobná synonyma

vychloubat se <čím>

Vychloubat se znamená jevit se nadřazeně a bezohledně nad ostatními, často kvůli zvýšení vlastního sebevědomí.

chlubit se

Chlubit se znamená projevovat pyšnost, hrdost nebo se pochlubit svými úspěchy nebo akcemi.

vynášet (knihy)

Vynášet znamená představovat, hlásat nebo vyjadřovat názory nebo sny.

vynášet

Vynášet znamená nosit něco vysoko, aby bylo viditelné, nebo aby bylo dosaženo nějakého cíle.

chlubit se <čím>

Chlubit se znamená chválit se, prezentovat své úspěchy a zásluhy, aby ostatní byly ohromeni.

vychloubat se (zásluhami)

Vychloubat se znamená chlubit se svými úspěchy, zásluhami a schopnostmi.

vynášet (kartu)

Vynášet kartu znamená vytáhnout ji z balíčku, aby mohla být použita ve hře.

honosit se <čím>

Honosit se čímsi znamená chlubit se čímsi, jít s hlavou vztyčenou, být hrdý na to, co se dosáhlo.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.